Osnovna šola Sveti Tomaž

Sveti Tomaž 11

2258 Sveti Tomaž

IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 (nabavijo starši)

 

  1. RAZRED
naziv predmet
A. Markovič, T. Žagar Pernar, J. Jerovšek, M. Smolej: SLOVENŠČINA V OBLAKU 8, samostojni delovni zvezek za slovenščino, 4 deli, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Slovenščina
J. Skela: TOUCHSTONE 8, delovni zvezek za angleščino, založba TANGRAM, količina: 1 Angleščina
H. Verdev: RAZISKUJEM NOVI SVET 8, samostojni delovni zvezek za geografijo, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Geografija
N. Pucko, A. Geržina: BIOLOGIJA 8, samostojni delovni zvezek, založba DZS, količina: 1 Biologija
S. Žigon, M. Pintarič: FIZIKA 8, samostojni delovni zvezek s poskusi, prenova, založba MKZ, količina: 1 Fizika
N. Dekleva, S. Glažar: PERIODNI SISTEM ELEMENTOV, obojestranska zgibanka, založba DZS, količina: 1 Kemija
S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, delovni zvezek z delovnim gradivom, založba IZOTECH, količina: 1 Tehnika in tehnologija
ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, količina: 1 Slovenščina
ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, mali karo, količina: 1 Matematika
SVINČNIK, trdota HB, količina: 1 Matematika
KEMIČNI SVINČNIK, rdeč, količina: 1 Matematika
RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1 Matematika
ŠESTILO, količina: 1 Matematika
RADIRKA, količina: 1 Matematika
ZVEZEK S TRDIMI PLATNICAMI, veliki A4, črtasti, količina: 1 Kemija
ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, količina: 1 Angleščina
ZVEZEK za geografijo iz 7.r Geografija
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina 1 Glasbena umetnost
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Zgodovina
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Biologija
ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, mali karo, količina: 1 Fizika
ZVEZEK za likovno umetnost iz 7.r Likovna umetnost
ZVEZEK za domovinsko in državljansko kulturo in etiko iz 7.r Domovinska in državljanska kultura in etika
ZVEZEK za tehniko in tehnologijo iz 7.r Tehnika in tehnologija

 

 

(Skupno 369 obiskov, današnjih obiskov 1)