Osnovna šola  SVETI TOMAŽ

ŠOLSKI KOLEDAR

šolsko leto 2021/22

 

 

Koledar za osnovne šole ureja razporeditev pouka, pouka prostih dni in razporeditev ter trajanje šolskih počitnic v šolskem letu za učence.

 Vir: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statisti%C4%8Dne_regije_Slovenije.png

 

Drugo obdobje – zimske počitnice za:

UČENCE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČIN: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE

ŠOLSKI KOLEDAR

MESECI Dnevi v mesecu SO NE Del. SO Dnevi nadom. Prazniki na delovni dan Delovni dnevi Delovni dnevi + prazniki Število UR v mesecu Število DNI pouka Število pouka prostih dni Kumulativno število dni pouka
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. ocenjevalno obdobje
SEPTEMBER 30 4 4 0 0 0 22 22 176 22 0 22
OKTOBER 31 5 5 0 0 0 21 21 168 16 5 38
NOVEMBER 30 4 4 0 0 1 21 22 176 21 0 59
DECEMBER 31 4 4 0 0 0 23 23 184 18 5 77
JANUAR 31 5 5 0 0 0 21 21 168 21 0 98
SKUPAJ 153 22 22 0 0 1 108 109 872 98 10  
II. ocenjevalno obdobje
FEBRUAR 28 4 4 0 0 1 19 20 160 18 1 116
MAREC 31 4 4 0 0 0 23 23 184 19 4 135
APRIL 30 5 4 0 0 2 19 21 168 17 2 152
MAJ 31 4 5 0 0 1 21 22 176 21 0 173
JUNIJ 30 4 4 0 0 0 22 22 176 18 4 191
SKUPAJ 150 21 21 0 0 4 104 108 864 93 11  
JULIJ 31 5 5 0 0 0 21 21 168 0 21
AVGUST 31 4 4 0 0 1 22 23 184 0 22
SKUPAJ 365 52 52 0 0 6 255 261 2088 191 64

Trajanje pouka:

  • pouk traja pet dni v tednu, razen če minister, pristojen za izobraževanje, zaradi nadomeščanja dneva pouka v podrobnejših navodilih o šolskem koledarju ne določi drugače,
  • ne glede na določbo zgornjega odstavka lahko izjemoma pouk v posameznem tednu traja šest dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole,
  • v šolskem letu največ 38 tednov po pet dni v tednu, znotraj katerih je šola dolžna realizirati učne načrte v skladu s predmetnikom.

Pouka prosti dnevi so:

  • z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti dnevi,
  • šolske počitnice in nedelje,
  • sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom šole oziroma navodili ministra zaradi nadomeščanja dneva pouka drugače določeno.

Izjemoma lahko minister z navodili kot pouka prost dan določi tudi katerikoli drug dan v šolskem letu.

Za učence je pouka prost dan lahko tudi dan šole, ko šola za učence organizira različne dejavnosti in aktivnosti, opredeljene v letnem delovnem načrtu šole.

Šola lahko v letnem delovnem načrtu določi, da se dva dneva pouka v šolskem letu izvedeta v drugem terminu, kot ju za pouk določa šolski koledar, ne more pa ju izvesti na dan, ko pouk že poteka.

Dneva ne smeta biti določena v istem tednu, razmik med njima pa mora biti najmanj teden dni.

Legenda: DD – delovni dnevi

Dan

DD

22

SEPTEMBER

KIMOVEC

  Dan

DD

21

OKTOBER

VINOTOK

  Dan

DD

21

NOVEMBER

LISTOPAD

SR 1. Začetek šol. leta; LŠN       1   PE 1.     PO 1. dan spomina na mrtve  10
ČE 2. LŠN   SO 2.   TO 2.
PE 3. LŠN   NE 3.   SR 3.
SO 4.   PO 4. Teden otroka, plavalni   6   ČE 4. DS
NE 5.   TO 5. Teden otroka, plavalni   PE 5.
PO 6. 2   SR 6. Teden otroka, plavalni   SO 6.  
TO 7. DS   ČE 7. Teden otroka, plavalni   NE 7.  
SR 8.   PE 8. Teden otroka, plavalni   PO 8. 11
ČE 9.   SO 9.   TO 9.
PE 10.   NE 10.   SR 10.
SO 11.   PO 11. 7   ČE 11.
NE 12.   TO 12.   PE 12.
PO 13. 3   SR 13.     SO 13.
TO 14.   ČE 14.     NE 14.  
SR 15. vrnitev Primorske k ma. dom.   PE 15.     PO 15. 12
ČE 16. PK   SO 16.   TO 16.
PE 17.   NE 17.     SR 17.
SO 18.   PO 18. 8   ČE 18. PK
NE 19.   TO 19.     PE 19.
PO 20. 4   SR 20.     SO 20.  
TO 21.   ČE 21. PK   NE 21.  
SR 22.   PE 22. KM   PO 22. Izobraževanje                 13
ČE 23. dan slovenskega športa   SO 23.     TO 23. dan Rudolfa Maistra, KM
PE 24.   NE 24.     SR 24.  
SO 25.     PO 25. dan suver., jes. poč.        9   ČE 25.  
NE 26.   TO 26. jesenske počitnice   PE 26.  
PO 27. 5   SR 27. jesenske počitnice   SO 27.  
TO 28.   ČE 28. jesenske počitnice   NE 28.  
SR 29.   PE 29. jesenske počitnice   PO 29. 14
ČE 30. DS-okt   SO 30.     TO 30.  
  NE 31. dan reformacije    

 

Legenda: DD – delovni dnevi

Dan

DD

23

DECEMBER

GRUDEN

  Dan

DD

21

JANUAR

PROSINEC

  Dan

DD

19

FEBRUAR
SVEČAN
SR 1. 14   SO 1. novo leto   TO 1. 23
ČE 2. DS   NE 2. novo leto   SR 2.
PE 3.   PO 3. 19   ČE 3. DS
SO 4.   TO 4.   PE 4.
NE 5.   SR 5.   SO 5.
PO 6. 15   ČE 6. DS   NE 6.
TO 7.   PE 7.   PO 7. KM- GŠ – verjetno pouka prosto !!!                          24
SR 8.   SO 8.   TO 8. kulturni praznik                    
ČE 9.   NE 9.   SR 9.
PE 10.   PO 10. ZŠN                                  20   ČE 10.
SO 11.   TO 11. ZŠN   PE 11.
NE 12.   SR 12. ZŠN   SO 12.
PO 13. 16   ČE 13. ZŠN   NE 13.
TO 14.   PE 14. ZŠN   PO 14. 25
SR 15.   SO 15.   TO 15.
ČE 16. srečanje   NE 16.   SR 16.  
PE 17.   PO 17. 21   ČE 17. PK
SO 18.   TO 18.   PE 18.  
NE 19.   SR 19.   SO 19.  
PO 20. 17   ČE 20.   NE 20.  
TO 21.   PE 21.   PO 21. 26
SR 22.   SO 22.     TO 22.  
ČE 23. KM   NE 23.     SR 23.  
PE 24. Pouka prosto*   PO 24. 22   ČE 24.  
SO 25. božič   TO 25.   PE 25.  
NE 26. dan samost. in enotnosti   SR 26.   SO 26. Pust – delovni dan*
PO 27. novoletne počitnice       18   ČE 27.     NE 27.  
TO 28. novoletne počitnice          PE 28.   PO 28. zimske počitnice            27
SR 29. novoletne počitnice   SO 29.          
ČE 30. novoletne počitnice   NE 30.          
PE 31. novoletne počitnice   PO 31.

zaključek I. ocen. obd.  23

OK (1-9)

       

 

Legenda: DD – delovni dnevi

Dan

DD

23

MAREC

SUŠEC

  Dan

DD

19

APRIL

MALI TRAVEN

  Dan

DD

21

MAJ

VELIKI TRAVEN

TO 1.

pust                                 27

zimske počitnice             Jugovzhodna Slovenija

(razen občin: Ribnica, L. Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel) Koroška, Podravska, Pomurska, Savinjska in Spodnjeposav.

  PE 1. 31   NE 1. praznik dela
SR 2.   SO 2.     PO 2. praznik dela                    36
ČE 3.   NE 3.   TO 3.
PE 4.   PO 4. 32   SR 4. NPZ-SLJ
SO 5.   TO 5.     ČE 5.
NE 6.   SR 6.   PE 6. NPZ-MAT
PO 7. 28   ČE 7. DS   SO 7.  
TO 8.   PE 8.   NE 8.  
SR 9.   SO 9.   PO 9. 37
ČE 10. DS   NE 10.     TO 10. NPZ- TJA
PE 11. Informativni dan   PO 11. 33   SR 11.
SO 12. Informativni dan   TO 12.   ČE 12.
NE 13.     SR 13.   PE 13.
PO 14. 29   ČE 14.   SO 14.  
TO 15.   PE 15.   NE 15.  
SR 16.   SO 16.   PO 16. 38
ČE 17. PK   NE 17. velika noč   TO 17.  
PE 18.   PO 18. velikonočni ponedeljek     34   SR 18.  
SO 19.   TO 19.   ČE 19. PK
NE 20.   SR 20.   PE 20.  
PO 21. 30   ČE 21. PK   SO 21.  
TO 22.     PE 22.   NE 22.
SR 23.   SO 23.     PO 23. 39
ČE 24.   NE 24.     TO 24.  
PE 25.     PO 25. 35   SR 25.  
SO 26.   TO 26. KM   ČE 26.  
NE 27.   SR 27. dan upora proti okupatorju   PE 27.  
PO 28. 31   ČE 28. majske počitnice   SO 28.  
TO 29.   PE 29. majske počitnice   NE 29.  
SR 30.   SO 30.     PO 30. LŠN                           40
ČE 31.       TO 31. LŠN

Legenda: DD – delovni dnevi

Dan

DD

22

JUNIJ

ROŽNIK

  Dan

DD

21

JULIJ

MALI SRPAN

  Dan

DD

22

AVGUST

VELIKI SRPAN

SR 1. LŠN                                 40   PE 1. 44   PO 1. 49
ČE 2. LŠN, DS   SO 2.     TO 2.
PE 3. LŠN   NE 3.     SR 3.  
SO 4.   PO 4. 45   ČE 4.  
NE 5.   TO 5.   PE 5.  
PO 6.                                  41   SR 6.   SO 6.
TO 7.   ČE 7.   NE 7.  
SR 8. dan Primoža Trubarja   PE 8.   PO 8. 50
ČE 9.   SO 9.     TO 9.  
PE 10. Valeta   NE 10.     SR 10.  
SO 11.   PO 11. 46   ČE 11.  
NE 12.     TO 12.   PE 12.  
PO 13. OK-9                             42   SR 13.   SO 13.  
TO 14.   ČE 14.   NE 14.  
SR 15. zaključek pouka za 9. raz.   PE 15.   PO 15. Marijino vnebovzetje    51
ČE 16.     SO 16.     TO 16.
PE 17.   NE 17.     SR 17. združitev prekmurskih Slovencev  z  mat. narodom
SO 18.   PO 18. 47   ČE 18.  
NE 19.   TO 19.   PE 19.  
PO 20. 43   SR 20.   SO 20.  
TO 21. OK (1-8)   ČE 21.   NE 21.  
SR 22. Prosto 6.in 7.r   PE 22.   PO 22. 52
ČE 23. Prosto 6. in 7. r   SO 23.     TO 23.
PE 24. zaključek pouka za 1. – 8. r.   NE 24.     SR 24.
SO 25. dan državnosti   PO 25. 48   ČE 25.
NE 26.   TO 26.   PE 26.
PO 27. začetek poletnih poč.   44   SR 27.   SO 27.  
TO 28.   ČE 28.   NE 28.  
SR 29.   PE 29.   PO 29. 53
ČE 30.   SO 30.     TO 30.  
  NE 31.     SR 31.

konec poletnih počitnic

KONEC ŠOLSKEGA LETA     

  • pustna sobota: koriščenje 24. 12. 2021
  • 2 dni 6. in 7. razred (30. in 31. 8. 2021): koriščenje 22. in 23. 6. 2022
(Skupno 987 obiskov, današnjih obiskov 1)