Skupnost učencev šole

Skupnost učencev sestavljajo predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti, ki so bili izvoljeni v svojih razredih v začetku šolskega leta. V septembru učenci izvolijo predsednika skupnosti učencev in skupaj z mentorico pripravijo okvirni načrt dela.

Skupnost učencev šole sprejme letni program dela in opravlja naslednje naloge:

● zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,

● informira učence o svoji dejavnosti,

● načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne, solidarnostne akcije ipd.),

● predlaga izboljšave bivalnega okolja in sodeluje pri uresničitvi idej,

● oblikuje predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem,

● opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Namen srečanj je uskladiti in uresničiti interese učencev, jim omogočiti, da izrazijo potrebe sovrstnikov in svoje mnenje ter skupaj poskušajo najti rešitve.

 Šolski parlament

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. Sklicatelj šolskega parlamenta je ravnateljica, lahko pa tudi mentor ali predsednik skupnosti učencev šole. Šolski parlament razpravlja o vprašanjih, ki jih predlagajo učenci sami, lahko pa jih predlagajo tudi delavci šole. Predstavniki šolskega parlamenta sodelujejo pri delu regijskega in državnega otroškega parlamenta. Tema letošnjega šolskega parlamenta je ŠOLA IN ŠOLSKI SISTEM.

Predstavniki v šolskem letu 2023/24:

1. a: 

2. a: 

3. a: 

4. a: 

5. a: 

6. a: Eva Tanaja Klemenčič, Alja Kelenc

7. a: Aljaž Prelogar, Nuša Cvetko

8.  a: David Viher, Nija Kelenc

9.  a: Larisa Balažič, Alisa Petrena

Mentorica: Silvija Belšak Viher

(Skupno 462 obiskov, današnjih obiskov 1)