Dneve dejavnosti sestavljajo kulturni, naravoslovni, športni in tehniški dnevi. Med druge oblike dela pa spadajo tudi ekskurzije. Vse te dejavnosti povezujejo discipline in predmetna področja vključena v predmetnik osnovne šole in omogočajo utrjevanje in povezovanje znanj pridobljenih pri različnih predmetih in predmetnih področjih, uporabo teh znanj in praktično učenje. Delo je tu bolj živahno, zato vzpodbuja otrokovo vedoželjnost, ustvarjalnost in njegove lastne pobude. Tako ga šola usposablja za samostojno opazovanje ter pridobivanje izkušenj in znanj, za razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupno 294 obiskov, današnjih obiskov 1)