Kdo so otroci s posebnimi potrebami?

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 2013) opredeljuje naslednje kategorije otrok s posebnimi potrebami:

×          otroci z motnjami v duševnem razvoju

×          slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije

×          gluhi in naglušni otroci

×          otroci z govorno-jezikovnimi motnjami

×          gibalno ovirani otroci

×          dolgotrajno bolni otroci

×          otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

×          otroci z avtističnimi motnjami

×          otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami

Pomoč učencem s posebnimi potrebami na osnovni šoli je poimenovana kot dodatna strokovna pomoč (DSP) in se izvaja kot:

∙ pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj in/ali

∙ učno pomoč in

. svetovalna storitev.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno in/ali skupinsko v oddelku ali izven oddelka.

Učencem, ki so na podlagi odločbe usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje, lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna razporeditev pouka ter zagotovi tudi dodatna strokovna pomoč.

Specialni pedagog, ki najpogosteje dela z učenci s posebnimi potrebami, s pomočjo specifičnih načel in pristopov spodbuja otrokov razvoj na področjih:

– samostojnosti,
– fine in grobe motorike,
– grafomotorike,
– kognitivnih veščin,
– branja, pisanja,
– računanja,
– socialnih veščin,
– usmerjanja in vzdrževanja pozornosti.

 

 INKLUZIVNA PEDAGOGINJA

Delo inkluzivnega pedagoga na šoli izvaja Silvija Belšak Viher

 

LOGOPEDINJA

Delo logopedinje na naši šoli izvaja Milena Mešterović Manić.

 

POSTOPEK USMERJANJA

Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja ter zagotovitev različnih načinov in oblik  pomoči.

Kdo vloži zahtevo za začetek postopka usmerjanja in kako poteka postopek usmerjanja je zapisano na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo .

 

(Skupno 459 obiskov, današnjih obiskov 1)