Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja je namenjeno učencem 6. in 9. razreda. Na Državnem izpitnem centru (RIC) so pripravili publikacijo z naslovom Informacije za učence in starše, ki je objavljena v elektronski obliki na spletni strani Državnega izpitnega centra (http://www.ric.si) in na spletni strani šole. V 6.  razredu poteka NPZ iz slovenščine, matematike in angleščine, v 9. razredu iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta. Nabor predmetov za tretji predmet po sklepu ministra dr. Igorja Papiča:

  • domovinska in državljanska kultura in etika,
  • fizika,
  • glasbena umetnost,
  • tuj jezik.

Tretji predmet za našo šolo: domovinska in državljanska kultura in etika.

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ)
NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred 4. 5. 2023 (četrtek)
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 8. 5. 2023 (ponedeljek)

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred (domovinska in državljanska kultura in etika)

NPZ iz angleščine za 6. razred

10. 5. 2023 (sreda)

 

SEZNANITEV Z REZULTATI NPZ
Seznanitev učencev 9. a z rezultati

31. 5. 2023 (sreda)

1. 6. 2023 (četrtek)

2. 6. 2023 (petek)

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v  9. a

1. 6. 2023 (četrtek) ali

2. 6. 2023 (petek)

Seznanitev učencev 9.a z morebitnimi spremembami rezultatov po poizvedbah 12. 6. 2023 (ponedeljek)
Razdelitev obvestil o dosežkih NPZ učencem 9.a 15. 6. 2023 (četrtek)
Seznanitev učencev 6. a z rezultati

6. 6. 2023 (torek)

7. 6. 2023 (sreda)

8. 6. 2023 (četrtek)

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v  6. a

7. 6. 2023 (sreda) ali

8. 6. 2023 (četrtek)

Seznanitev učencev 6.a z morebitnimi spremembami rezultatov po poizvedbah 16. 6. 2023 (petek)
Razdelitev obvestil o dosežkih NPZ učencem 6.a 23. 6. 2023 (petek)

Učitelji predmetov, ki so zajeti pri nacionalnem preverjanju, ob zaključku šolskega leta pripravijo kvalitativno analizo in jo predstavijo vsem strokovnim delavcem na pedagoški konferenci. Ta analiza je namenjena podlagi za načrtovanje dela v novem šolskem letu.

Učitelji, ki pripravijo analizo po predmetih:

  • Marko Lalić: SLJ – 6. r in DKE – 9.r
  • Tanja Hebar: SLJ – 9.r
  • Kristina Hekić: MAT – 6.r
  • Tadeja Vrbnjak Zorman: 9.r
  • Mateja Munda: TJA – 6.r

V letih, ko poteka vzorčno preverjanje znanja v 3. razredu pri slovenščini in matematiki, smo vsako leto sodelovali. Tudi v šol. letu 2022/23 bomo sodelovali, če bo preverjanje potekalo. Preverjanje v 3. razredu poteka pri dveh predmetih, pri matematiki in pri slovenščini.

(Skupno 314 obiskov, današnjih obiskov 1)