Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja je namenjeno učencem 6. in 9. razreda. Na Državnem izpitnem centru (RIC) so pripravili publikacijo z naslovom Informacije za učence in starše, ki je objavljena v elektronski obliki na spletni strani Državnega izpitnega centra (http://www.ric.si) in na spletni strani šole. V 6.  razredu poteka NPZ iz slovenščine, matematike in angleščine, v 9. razredu iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta. Nabor predmetov za tretji predmet po sklepu ministra dr. Darjo Felde:

  • domovinska in državljanska kultura in etika,
  • fizika,
  • glasbena umetnost,
  • tuj jezik.

Tretji predmet za našo šolo: likovna umetnost.

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ)
NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred 7. 5. 2024(torek)
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 9. 5. 2024 (četrtek)

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred (Likovna umetnost)

NPZ iz angleščine za 6. razred

13. 5. 2024 (ponedeljek)

 

SEZNANITEV Z REZULTATI NPZ
Seznanitev učencev 9. a z rezultati

3. 6. 2024 (ponedeljek)

4. 6. 2024 (torek)

5. 6. 2024 (sreda)

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v  9. a

3. 6. 2024 (ponedeljek)

4. 6. 2024 (torek)

5. 6. 2024 (sreda)

Seznanitev učencev 9.a z morebitnimi spremembami rezultatov po poizvedbah 12. 6. 2023 (ponedeljek)
Razdelitev obvestil o dosežkih NPZ učencem 9.a 15. 6. 2023 (četrtek)
Seznanitev učencev 6. a z rezultati 7. 6. 2024 (petek)
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v  6. a

7. 6. 2024 (petek) 

 

Seznanitev učencev 6.a z morebitnimi spremembami rezultatov po poizvedbah 11. 6. 2024 (torek)
Razdelitev obvestil o dosežkih NPZ učencem 6.a 23. 6. 2024 (petek)

Učitelji predmetov, ki so zajeti pri nacionalnem preverjanju, ob zaključku šolskega leta pripravijo kvalitativno analizo in jo predstavijo vsem strokovnim delavcem na pedagoški konferenci. Ta analiza je namenjena podlagi za načrtovanje dela v novem šolskem letu.

Učitelji, ki pripravijo analizo po predmetih:

  • Marko Lalić: SLJ – 6. r 
  • Tanja Hebar: SLJ – 9.r
  • Tadeja Vrbnjak Zorman: MAT – 6.r
  • Tadeja Vrbnjak Zorman: 9.r
  • Mateja Munda: TJA – 6.r
  • Zdenka Šafarič LUM  9.r

V letih, ko poteka vzorčno preverjanje znanja v 3. razredu pri slovenščini in matematiki, smo vsako leto sodelovali. Tudi v šol. letu 2022/23 bomo sodelovali, če bo preverjanje potekalo. Preverjanje v 3. razredu poteka pri dveh predmetih, pri matematiki in pri slovenščini.

(Skupno 388 obiskov, današnjih obiskov 1)