uvz1

Projekt “Uživajmo v zdravju” je sofinanciran iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma. Nepovratna sredstva Norveškega finančnega mehanizma v vrednosti 800 milijonov evrov so bila dodeljena Bolgariji, Češki, Cipru, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški in Sloveniji. Financiranje podpira programe in projekte na prednostnih področjih, ki so dogovorjena z vsako državo. Inovacije na področju zelene industrije, zajemanje in shranjevanje ogljika, raziskave in štipendije, dostojno delo in socialni dialog, javno zdravje in enakost spolov, zmogljivosti na področju sodstva in boj proti čezmejnemu kriminalu so ključna področja pomoči.

Ideja za izvedbo projekta je nastala kot odziv zdravstvenega in šolskega sektorja na porast problema prekomerne hranjenosti in debelosti prebivalcev Slovenije. Namen projekta je soočenje s tem javno zdravstvenim problemom v organizacijah na različnih ravneh (nacionalni, regijski in lokalni) ter oblikovanje inovativnih trajnostnih in učinkovitih medsektorskih pristopov, ki bodo trend rasti debelosti postopno obrnili v negativno smer.

Poglavitni cilj projekta je zagotoviti sistemsko povezavo med zdravstvenimi in izobraževalnimi organizacijami ter lokalno skupnostjo v preventivni tim, ki bo po načelu koncepta skupnostnega pristopa v ospredje postavljal posameznika in njegovo zdravje, in vsak po svojih močeh in pristojnostih zagotavljal skrb za zdrav življenjski slog ter podporno okolje ljudem s prekomerno telesno težo ali debelostjo.

Projekt na Osnovni šoli Sveti Tomaž

Naslov projekta: Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju.

Krajši naslov: »Uživajmo v zdravju«.

Nosilec projekta: Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Vloga OŠ Sveti Tomaž v projektu: PILOTNO TESTIRANJE

Trajanje projekta: do 31. 12. 2016

Pomembne aktivnosti na ravni šole:

 • Oblikovanje tima projekta.
 • Analiza stanja na področju gibanja in prehrane.
 • Predstavitev projekta sodelavcem (delovni sestanek, pedagoška konferenca).
 • Predstavitev projekta staršem (skupni roditeljski sestanek).
 • Soglasja staršev (obdelava podatkov SLOfit).
 • Gibanje: Minute za zdravje.
 • Prehrana: Dnevi dejavnosti brez prigrizkov
 • Individualne aktivnosti za učence.

 

Udeležba članov tima na izobraževanjih:

 • Laško (18. 3. 2016)
 • Ljubljana (3. 6. 2016)
 • Portorož (24. 8. 2016)

 

Predstavitev dejavnosti projekta:

 • mednarodna znanstvena konferenca »Prehrana, gibanje in zdravje«
 • Intervju na Radiu Prlek

uvz3

(Skupno 153 obiskov, današnjih obiskov 1)