Upravljanje Osnovne šole Sveti Tomaž

Šolo upravlja ravnateljica in Svet šole.  Ravnateljica je Irma Murad. Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga:

Predstavniki ustanovitelja Občine Sveti Tomaž Ivan Rakuša ivan.rakusa1@gmail.com
Blanka Kosi Raušl kosiblanka963@gmail.com
Ivana Reihss
Predstavnice staršev Saša Voršič sasa.vidovic@gmail.com
Andreja Fridman Vidovič andreja.fridman@gmail.com
Petra Prelogar
Predstavniki OŠ Sveti Tomaž Mateja Munda(predsednica) mateja.munda@ostomaz.si
Drago Slavinec drago.slavinec@ostomaz.si
Tadeja Vrbnjak Zorman tadeja.vrbnjak@gmail.com
Tanja Hebar tanja.miksa@guest.arnes.so
Silvija Belšak Viher belsak.viher@gmail.com

Predstavnike staršev v Svet šole voli Svet staršev, ki je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega posameznega oddelka šole in vrtca in je organiziran za uresničevanje interesov staršev v šoli in v vrtcu. Svet staršev in Svet šole bosta delovala v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi predpisi, Pravili šole in Poslovnikom Sveta šole. Pristojnosti sveta šole opredeljuje 48. člen Zakona o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju.

Nekaj najpomembnejših nalog iz pristojnosti Sveta šole:

  • obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta,
  • obravnava analize vzgojno – izobraževalnega dela,
  • spremljanje rezultatov projektov in ostalih oblik dela,
  • obravnava realizacije izvajanja Letnega delovnega načrta šole,
  • obravnava in sprejem letnega poročila z zaključnim računom,
  • ocenjevanje dela ravnateljice,
  • ostala tekoča problematika.
(Skupno 599 obiskov, današnjih obiskov 1)