UPRAVNI ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA:
 • Predstavniki staršev: Aleš Bukovič, Andreja Fridman Vidovič, Andrej Hebar, Saša Voršič
 • Predstavniki zaposlenih: Zvonka Lalić, Milena Petek, Marko Lalić

Predsednica UO: Zvonka Lalić       Podpredsednica UO: Andreja Fridman Vidovič                  Zapisnikarica UO: Saša Voršič

DEJAVNOST SKLADA je pridobivanje sredstev iz:

 • prispevkov staršev
 • prispevkov občanov
 • donacij
 • zapuščin
 • iz drugih virov, ki so lahko:
  • prispevki drugih domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb,
  • prihodki od zbiralnih akcij učencev,
  • prihodki od prodaje izdelkov učencev,
  • prihodki dela trţne dejavnosti šole, ki jih odobri ţupan
NAMEN SKLADA:
 • pomoč socialno šibkim učencem,
 • raziskovalna dejavnost na šoli,
 • pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih in financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraţevalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev(izleti, tabori, udeleţba na tekmovanjih, lutkovne in gledališče predstave, okrogle mize…),da bi bil le ta dostopen  čim večjemu številu učencev,
 • nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema),
 • zviševanje standarda pouka in podobno.

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA – klikni za ogled pravil šolskega sklada

(Skupno 266 obiskov, današnjih obiskov 1)