GEGRAFIIJA 9, 20. 5. 2020 IN 22.5. 2020

GEOGRAFIJA 9, 15. 5. 2020

GEOGRAFIJA 9, 13. 5. 2020

GEOGRAFIJA 9, 8. 5. 2020

GEOGRAFIJA 9, 6. 5. 2020

GEOGRAFIJA 9, UČENJE NA DALJAVO  24. 4. 2020

GEOGRAFIJA 9  UČENJE NA DALJAVO, 22. 4. 2020

 

GEOGRAFIJA  9,  17. 4. 2020 

Lepo pozdravljen pri učenju geografije.

Danes bomo utrjevali že usvojeno znanje o slovenskih pokrajinah.

Tvoje delo:

 • V uvodu se sprehodi po Sloveniji. Na spodnji povezavi si oglej: kratke filme:

ALPSKE POKRAJINE, KOT JIH VIDIJO PTICE:           https://www.youtube.com/watch?v=7nbDjsLfZfQ

PREDALPSKE POKRAJINE:                                              https://www.youtube.com/watch?v=PuZVpVCzZKo

LJUBLJANSKA KOTLINA:                                               https://www.youtube.com/watch?v=Kg4pEcr097I

 

 • Učenje boš izvedel s pomočjo i-učbenika Geografija 9, klik na Alpske pokrajine.

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2860/index.html

ODGOVORI NA VPRAŠANJA:

 1. Opiši alpsko hišo (str. 146).
 2. Kakšen vpliv na gospodarstvo je imelo odprtje Karavanškega predora oz. izgradnja avtoceste (str. 147)?
 3. Kaj predstavlja slika na str. 143? Pojasni pojav, ki ga vidiš na sliki.

 

Upam, da ni bilo pretežko in da si rešil veliko nalog.  Čestitam za opravljeno delo.

 

Lep pozdrav, učiteljica Silva

 

 

 

 GEOGRAFIJA  9,  15. 4. 2020

Lepo pozdravljen pri učenju geografije na daljavo.

Prejšnjo uro ste v zvezek naredili povzetek Ljubljanske kotline. Danes se boste sami učili  o temi, ki je zelo pereča, ne samo v Sloveniji ampak v celem svetu – ONESNAŽEVANJE OKOLJA (str. 108 – 111).

Tvoje delo:

V zvezek napiši naslov: ONESNAŽEVANJE OKOLJA.

 • V i-rokusu si oglej posnetek Onesnaževanje na povezavi: https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO9SDZ&pages=108-109
 • Razmisli, kako vplivajo nekatere dejavnosti gospodarstva na onesnaževanje okolja – reši nalogo v SDZ (str. 110 – 111) označeno PRED.
 • Preberi besedilo v SDZ, str. 108 do 109.
 • Reši nalogo MED na str. 110.

*Vsi učenci:  degradirana območja, vzrok onesnaženosti, posledice.

***Učenci, ki zmorete več:  naravni dejavniki, ki vplivajo na stopnjo onesnaženosti, predlogi za izboljšanje območja.

 • Naredi kratek zapis učne snovi, tokrat naj bo to za vse miselni vzorec.
 • V njem uporabi naslednje ključne besede:
 • problemi okolja v Sloveniji (onesnaženost…)
 • degradirana območja (kaj to pomeni, naštej degradirana območja v SLO),
 • izberi eno izmed 4 predstavljenih degradiranih območij in ga predstavi.
 • Razmišljaj, kakšno je stanje pri nas, v naši občini in dopolni miselni vzorec POD na str. 111.
 • Slikaj svoj zapis in ga pošlji na moj mail. Svoj zapis, nalogo v SDZ skušaj naložiti se v e-učilnico. Počasi mi na e-pošti zmanjkuje prostora.

 

 • V e-učilnici imaš povezave še do dveh posnetkov, ki si ju lahko ogledaš.

 

Veliko uspeha pri učenju ti želim.

Učiteljica Silva

 

GEOGRAFIJA 9,   10. 4. 2020

Lepo pozdravljen pri učenju GEO na daljavo.  Danes nadaljujemo z Predalpskimi pokrajinam Slovenije. Tema: LJUBLJANSKA KOTLINA.

Tvoje delo:

 • V zvezek napiši naslov: LJUBLJANSKA KOTLINA
 • Preberi besedilo v učbeniku na str. 104 – 106.
 • Opiši lego Ljubljanske kotline.
 • Ovrednoti prometno lego Ljubljanske kotline.
 • Iz zemljevida Slovenije ob pomoči SDZ izpiši posamezne dele kotline

in večja mesta v Ljubljanski kotlini.

 • Izpiši še reke, ki tečejo po kotlini.
 • Preberi zapise o večjih mestih.
 • Na kratko zapiši novo učno snov v zvezek (miselni vzorec, alineje).
 • V SDZ reši nalogo 6 in ostale naloge, če jih nisi prejšnji uro.
 • Odgovori na vprašanja v SDZ, str. 105.:
 1. Opiši vlogo Ljubljane v Sloveniji.
 2. Razmisli, zakaj ima Ljubljanska kotlina velik pomen.
 • Povzetke pošlji najpozneje do jutri na moj e-naslov.

 

Več izveš v i -učbeniku: https://eucbeniki.sio.si/geo9/2642/index.html

 

Ostani zdrav!

Lep pozdrav, učiteljica Silva

 

 

GEOGRAFIJA 9,  8. 4. 2020

Pozdravljen pri učenju geografije na daljavo. Obravnavamo Predalpske pokrajine Slovenije. Na zemljevidu (Slovenije, v atlasu, ali v SDZ) ponovi  razdelitev teh pokrajin.

Danes boš ob pomoči SDZ (str. 102 -106) in i-učbenika  od str. 163  na tej povezavi https://eucbeniki.sio.si/geo9/2646/index.html , spoznaval družbenogeografske značilnosti te pokrajine, torej prebivalstvo in gospodarstvo. Obliko zapisa izberi sam. Dokaze o učenju, zapisane odgovore, poslikaj in pošlji najpozneje do naslednjega dne na moj mail. Nalogo skušaj naložiti še v spletni učilnici na povezavi: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=11597.  Naloži svoj odgovor v Forum novic, (nad 1. poglavjem) in kot nalogo (v 1. poglavju): Predalpske pokrajine – povzetek. Ti bo uspelo? Če boš imel težave, piši.

Tvoje delo:

 • V zvezek napiši naslov PREBIVALSTVO IN GOSPODARSTVO PREDALPSKIH POKRAJIN.
 • Preberi besedilo.
 • Poznamo različne oblike naselij. V i-učbeniku na str. 163 si lahko ogledaš reliefni zemljevid za del teh pokrajin. Katere oblike poselitve prevladujejo?
 • Razmisli: S kakšnimi problemi se srečujejo ta območja? Zakaj prihaja do tega pojava? Kakšne posledice ima izseljevanje za podobo kulturne pokrajine?
 • V SDZ preberi zapise o večjih mestih. Poišči jih na zemljevidu in določi njihovo lego.
 • Razmisli, s čim so se ljudje ukvarjali v preteklosti. V i-učbeniku na str. 165 preberi zapise o rudnikih. Zakaj rudarstvo ni več tako pomembno? Katera območja v Sloveniji so najbolj industrializirana?
 • V i-učbeniku, str. 165 poišči  in poimenuj večje gospodarske družbe v tem delu Slovenije (podjetja).
 • Po predalpskih kotlinah potekata gorenjski in štajerski krak avtocestnega križa, obe pomembni prometni povezavi, (str.165).
 • Opiši kulturno dediščino Idrije (po čem je znana) izveš v i-učbeniku (str. 166, 167).
 • V SDZ reši naloge na str. 103, 105, 106.

Več izveš v i -učbeniku na tej povezavi: https://eucbeniki.sio.si/geo9/2646/index.html

 

Ostani zdrav!

Lep pozdrav, učiteljica Silva

 

 

GEOGRAFIJA 9,  3. 4. 2020

Lepo pozdravljen pri učenju GEO na daljavo.

Vsi ste poslali predstavitev pokrajine. Vse kar si v teh urah zapisal v zvezek, poslikaj ali skeniraj in mi skupaj z današnjo učno snovjo pošlji. Prijavi se spletno učilnico preko AAI računa in gesla. Če ti bo uspelo, mi piši na. silva.rakusa@guest.arnes.si.

Učna snov današnje ure:  PREDALPSKE POKRAJINE SLOVENIJE (str. 100 – 102)

Tvoje delo:

 • Ob pomoči zemljevida Slovenije opiši lego Predalpskih pokrajin.
 • V SDZ i-rokus, str. 100-101 si oglej kratke filme.
 • Na zemljevidu pokaži in razdeli Predalpske pokrajine.
 • Na zemljevdu poišči in naštej večje kotline v Predalpskih pokrajinah.
 • Na zemljevidu poišči večje reke in jih poimenuj.
 • Preberi zapis o pohorskem visokem barju.
 • Kakšna je kamninska zgradba?
 • Primerjaj podnebje in rastlinstvo z Alpskimi pokrajinami.
 • Izdelaj zapis: miselni vzorec, alineje.
 • Reši naloge v SDZ i-rokus 9, str. 101- 102.
 • Pošlji zapis.

Več izveš v i -učbeniku Geografija 9: https://eucbeniki.sio.si/geo9/2642/index.html

Ostani zdrav!

Lep pozdrav,  učiteljica Silva

 

GEOGRAFIJA 9, 1. 4. 2020

Lepo pozdravljen v drugem tednu učenja geografije na daljavo.

Včeraj si po e- pošti poslal predstavitev slovenske pokrajine. Poskusi nalogo naložiti še v spletni učilnici. Učitelj Drago je pripravil navodila za oddajo naloge.

Danes zaključujemo z Alpskimi pokrajinami Slovenije. Zadnjo uro pouka, ko smo bili skupaj, smo si ogledali slikovno gradivo, ki je prikazovalo značilne kraške pojave v visokogorju, nismo pa še nič zapisali. Slikovno gradivo vam bo naložila v spletno učilnico.

Tvoje delo:

 • Na tej spletni povezavi https://eucbeniki.sio.si/geo9/2634/index4.html  si boš ogledal kratek film o Bohinjskem ledeniku.
 • Ob pomoči i-učbenika za geografijo 9 ( str. 132-134) in spleta (wikipedije) boš poiskal razlago za različne oblike površja in jo zapisal v zvezek. Izberi si svojo obliko zapisa.
 • V zvezek napiši naslov: OBLIKE POVRŠJA

Škraplje – podolgovati žlebovi, ki nastanejo pod vplivom tekoče vode.

Žlebiči –

Melišča –

Podor –

Vintgar –

Soteska –

Korita –

Ledenik –

U doline –

Brezno –

Visokogorski podi –

 • Ko boš zapisal razlage pojmov, utrjuj učno snov o Alpskih pokrajinah Slovenije v i-rokusu, kjer imaš sedaj prost dostop do gradiv (str. 91,92,96 in Obpanonske pokrajine. Današnji zapis boš poslikal ali skeniral ter ga v četrtek poslal skupaj z ostalimi nalogami. Še več izveš lahko v i-učbeniku 9.

Ostani zdrav!

Lep pozdrav, učiteljica Silva

 

Šola na daljavo 1.4.2020- klikni na Učenje na daljavo GEO 9, 1. 4. 2020

 

GEOGRAFIJA 9, 27. 3. 2020

Lepo pozdravljen pri učenju geografije na daljavo.

Prejšnjo uro si nadaljeval s predstavitvijo izbrane pokrajine v Sloveniji. Nalogo je treba oddati do 30. 3. 2020, nekateri ste jih že poslali v predogled. Povzetek današnje učne snovi slikaj in pošlji na moj mail: silva.rakusa@guest.arnes.si

Predstavitev pokrajine lahko naložite v spletno učilnico za geografijo. Učitelj Drago je pripravil navodila. Ste se vsi uspeli prijaviti vanjo? Če imate težave, se obrnite na učitelja Draga. Nadaljujemo z Alpskimi pokrajinami Slovenije. Preglej svoj zapis v zvezku, po potrebi ga dopolni. Zapisal si:

Naravnogeografske značilnosti

 • Lego,
 • Delitev,
 • Površje (gorovja, doline, planote),
 • Kamninsko zgradbo
 • Podnebje,
 • Rastlinstvo – (ponovi rastlinske pasove v Alpah)

Družbenogeografske značilnosti

 • Poselitev
 • Gospodarske dejavnosti

Danes bomo nadaljevali z novo učno snovjo: VARSTVO NARAVE

Nameni učenja:

 • opišem primer ohranjanja naravne in kulturne dediščine,
 • na zemljevidu pokažem narodni in regijske parke v Sloveniji,
 • znam pojasniti pomen ustanavljanja zavarovanjih območij,
 • razume sonaravni razvoj ter odgovornost za ohranjanje ugodnih življenjskih razmer za prihodnje generacije.

 

Tvoje delo:

 • Napiš naslov v zvezek
 • Na spodnji spletni povezavi si poglej filmTriglavski narodni park. https://www.youtube.com/watch?v=2XyttCVIdWo
 • V SDZ reši nalogo na str. 98.
 • Preberi besedilo v SDZ str. 96-97
 • Napiši kratek povzetek prebranega, lahko tudi miselni vzorec.
 • V SDZ, str. 98 reši nalogo, str. 98.
 • Odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek.
 • Kdaj je bil v Sloveniji sprejet zakon o ohranjanju narave?
 • Kaj je NATURA 2000?
 • Opiši Triglavski narodni park.

Veliko uspeha pri učenju geografije ti želim.  Pazi nase!

Lep pozdrav, učiteljica Silva

 

GEOGRAFIJA 9, 25. 3. 2020

 1. RAZRED

Lepo pozdravljen pri 1. uri  učenju geografije na daljavo. Upam, da ste vsi zdravi.

Danes boš pri pouku geografije nadaljeval s pripravo predstavitve izbrane regije v Sloveniji. Svojo predstavitev pokrajine oblikuj v skladu z danimi navodili za pripravo naloge, ki ste jih dobili. Če boš pri delu naletel na težave, se mi oglasi preko e-pošte: silva.rakusa@guest.arnes.si. Na moj mail tudi pošlješ nalogo v pregled, da ti lahko dam povratne informacije.

Če kdo ni uspel pravočasno dobiti pisnih virov, knjižnice pa so sedaj zaprte, lahko izjemoma uporabi samo spletne vire. Vsa gradiva  za učenje boste našli v spletni učilnici za geografijo, dala pa jih bom tudi na spletno stran šole. Če boste imeli težave ali nimate gesla, se obrnite na učitelja Draga. Ključ za geografijo je tomaz .

Nalogo boš oddal ob koncu tedna, rok za oddajo  je 30. 3. 2020.

Veliko uspeha pri pripravi predstavitve ti želim. Pazi nase in na svoje zdravje!

Lep pozdrav, učiteljica Silva

 

POUK GEOGRAFIJE NA DALJAVO

Pozdravljeni, dragi učenci in starši!

Obveščam vas, da bo naše delo pri geografiji sedaj nekaj časa potekalo preko spletne učilnice za geografijo. V spletno učilnico se boste prijavili preko AAI računa. Učitelj Drago vam je dal uporabniška imena in gesla preko katerega lahko vstopate v spletno učilnico. Ključ za vse učence od 6. do 9. razreda pri geografiji je tomaz. V 1. poglavju, čisto na vrhu boste našli napotke za delo pri pouku geografije na daljavo. Na moj mail silva.rakusa@guest.arnes.si boste pošiljali vaše povratne informacije o opravljenem delu doma, lahko se mi oglasite, če boste imeli  težave pri prijavi.

Pazite na svoje zdravje!

Lep pozdrav od učiteljice Silva Rakuša

(Skupno 3.591 obiskov, današnjih obiskov 1)