GEOGRAFIJA 8, 29. 5. 2020

GEOGRAFIJA 8 22. 5. 2020

GEOGRAFIJA 8 ,18. 5. 2020

GEOGRAFIJA 8, 15. 5. 2020

GEOGRAFIJA 8, 8. 5. 2020

GEOGRAFIJA 8. 4. 5. 2020

 GEOGRAFIJA 8, 24. 4. 2020

GEOGRAFIJA 8,  17. 4. 2020

Lepo pozdravljen pri učenju geografije.

Danes boš spoznal značilnosti GOSPODARSTVA V SEVERNI AMERIKI (SDZ str. 78 – 81).

 

Tvoje delo:

 • V zvezek napiši naslov GOSPODARSTVO SEVERNE AMERIKE
 • Preberi besedilo na str. 78 – 79.
 • Razmisli, kateri dejavniki so omogočili razvoj gospodarstva?
 • Kaj razumeš pod pojmom gospodarsko razvite / nerazvite države?
 • Kakšne so značilnosti kmetijstva v Severni Ameriki?
 • Primerjaj intenzivno z ekstenzivnim
 • Pojasni, kakšne so posledice intenzivnega kmetijstva v S Ameriki?
 • Pojasni razliko med rančem in farmo.
 • Ponovi plantažno in samooskrbno kmetijstvo
 • Oglej si posnetek Razlitje nafte in Meje črpanja nafte v SDZ i-rokus str. 79 na povezavi: https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO8SDZ_2015&pages=78-79
 • Sklepaj, katere gospodarske panoge so še razvite?
 • Razmisli, zakaj je Panamski prekop tako pomemben?
 • Kaj je značilno za postindustrijsko družbo?
 • V SDZ reši nal. 1 na str. 78

*nal. 2 na str. 79  (učenci, ki zmorejo več)

 • Povzetek napiši v zvezek in pošlji (lahko si pomagaš s spodaj zapisanimi ključnimi besedami).

 

ZA RAZMISLEK:

*ZDA so največja onesnaževalka našega planeta. Vsako leto v ozračje spuščajo ogromno količine ogljikovega dioksida in drugih plinov, ki povzročajo učinek tople grede. Kaj ti meniš o nesonaravnem obnašanju ameriškega gospodarstva in politike?

 

Več izveš na : http://www.facka.si/gradiva/geo/amerika/7gospodarstvo/gospodarstvo.html

V i-učbeniku na:   https://eucbeniki.sio.si/geo8/2584/index.html

 

Uspešno potepanje po Ameriki ti želim.

Učiteljica Silva

 

 

GEOGRAFIJA 8,  10. 4. 2020

Lepo pozdravljen pri učenju geografije.

Upam, da ste se že vsi prijavili v e-učilnico preko AAI računa in gesla. Če ti prijava še vedno ni uspela, mi piši na: silva.rakusa@guest.arnes.si.

Naša današnja tema je PREBIVALSTVO SEVERNE AMERIKE (str. 75 – 77)

Tvoje delo:

 • Oglej si ilustracijo na str. 75 v SDZ in razmisli, na kaj nas opozarja.
 • Na str. 75 v SDZ -irokus si oglej posnetek Življenje v puščavi.
 • Oglej si karto, ki prikazuje gostoto poselitve. Razmisli, kaj je značilno za poselitev Severne Amerike?
 • Kje so najgosteje in kje najredkeje poseljena območja? Reši nalogo 1.
 • Preberi besedila na str. 76 (New York, avtohtoni prebivalci, Indijanci).
 • Preberi besedilo o Martinu Luthru Kingu.
 • Na str. 77 preberi besedilo o naraščanju prebivalstva.
 • Na str. 77 preberi besedilo o prebivalstvu Severne Amerike danes.
 • Reši naloge: 1 na str. 75,

2 na str. 76,

3, 4 na str. 77.

 • Napiši povzetek ali naredi miselni vzorec in ga najpozneje jutri pošlji v pregled.

 

Ključne besede v zapisu:

POSELITEV

AVTOHTONO PREBIVALSTVO

PESTRA NARODNA SESTAVA PREBIVALSTVA

NARAŠANJE PREBIVALSTVA:

 • VZROKI:
 • POSLEDICE:

MARTIN LUTHER KING

MESTICI

MULATI

 

Več lahko izveš v spletniučilnici: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=11598

in na spodnji spletni povezavi:  https://eucbeniki.sio.si/geo8/2583/index.html

 

Uspešno raziskovanje prebivalstva ti želim.  Učiteljica Silva

 

 

 

GEOGRAFIJA 8,   6. 4. 2020

Lepo pozdravljen pri učenju geografije.

Upam, da ste se že vsi prijavili v e-učilnico preko AAI računa in gesla. Če ti prijava še vedno ni uspela, mi piši na: silva.rakusa@guest.arnes.si.

Naša današnja tema je PODNEBJE IN RASTLINSTVO SEVERNE AMERIKE

Tvoje delo:

 • V zvezek napiši naslov PODNEBJE IN RASTLINSTVO SEVERNE AMERIKE
 • Na spodnji povezavi si oglej posnetek tornada: http://www.shutterstock.com/video/clip-6356975-stock-footage-massive-tornado-with-transformer-flashes.html?src=search/bNW9Nfi6nbW3oRm38DPYJA:1:0/3p
 • Preberi učno snov v SDZ, 66 – 69.
 • Ob pomoči zemljevida opiši v katerih toplotnih pasovih leži Severna Amerika.
 • Naštej dejavnike, ki vplivajo na podnebje.
 • Oglej si tematsko karto tipov podnebja.
 • Primerjaj klimograme, na tematski karti poglej, kje kraji ležijo.
 • Na zemljevidu Severne Amerike poišči, kateri morski tokovi jo oblivajo.
 • Ob fotografijah v SDZ opiši značilnosti rastlinstva.
 • V SDZ reši naloge:
 • 1, str. 67
 • 3 str. 68
 • 5, 6 str. 69
 • Učenci, ki zmorete, rešite vse naloge.
 • Učno snov si zapiši v zvezek.

 

Več lahko izveš v spletni učilnici: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=11598

In na spodnji spletni povezavi: https://eucbeniki.sio.si/geo8/2581/index.html

 

Ključne besede v zapisu:

Vpliv na podnebje = dejavniki podnebja:

Podnebni tipi:

Tipi rastlinstva:

Prerija –

 

Vaše zapise mi pošljite do jutri.

Lep pozdrav, učiteljica Silva

 

 

GEOGRAFIJA 8,  PETEK 3. 4. 2020

Lepo pozdravljen pri učenju geografije.

Vsi, razen enega učenca ste oddali predstavitev države. Pri delu uporabljaj atlas (zemljevid), SDZ, i-rokusova interaktivna gradiva, in i-učbenik Geografija 8. Prijavite se v spletno učilnico  z AAI prijavo in naložite vaše predstavitve držav. V spletni učilnici imaš vse za današnjo uro shranjeno v mapi.

Naša današnja tema je POVRŠJE SEVERNE AMERIKE

Tvoje delo:

V zvezek napiši naslov POVRŠJE SEVERNE AMERIKE.

 • V e- učilnici si oglej ppt: Grand Canyon in Arizona (prikaz površja).
 • Reši rebus.
 • Na str. 62 v SDZ si oglej posnetek o nastanku Grand Canyona.
 • Ob pomoči zemljevida Severne Amerike (v atlasu, na ročnem zemljevidu, v SDZ, str. 62-63) opiši površje Severne Amerike.
 • Primerjaj S in J del Severne Amerike.
 • Preberi besedilo v SDZ na str. 64,-65, podčrtaj pomembne podatke.
 • Poišči večje otoke in polotoke Severne Amerike.
 • Na zemljevidu pokaži gorstva, kotline in nižine Severne Amerike.
 • Na zemljevidu poišči največje reke Severne Amerike in pojasni, zakaj so reke pomembne.
 • Na zemljevidu poišči Velika jezera, jih poimenuj, pojasni njihov pomen.
 • Reši nalogo 1, str. 65.
 • Uredi kratek zapis v zvezek, pomagaj si s spodaj zapisanimi ključnimi besedami.

Več izveš v i-učbeniku Geografija 8, str. 91-92. na spodnji povezavi: https://eucbeniki.sio.si/geo8/2581/index1.html

 

POVRŠJE SEVERNE AMERIKE

ZNAČILNOSTI POVRŠJA:

NARAVNE ENOTE:

 • GORSTVA:
 • KOTLINE:
 • NIŽAVJA:

REKE:

JEZERA:

 

Če boš imel pri delu težave, mi piši: silva.rakusa@guest.arnes.si

Pazi nase in na druge!

Učiteljica Silva

 

GEOGRAFIJA, 27. 3. 2020

Lepo pozdravljen pri učenju geografije.

Najprej vas moram spomniti, da je 30. 3. 2020 rok za oddajo predstavitve države. Tistim, ki so nalogo poslali, odgovarjam, da bodo napake popravili. Dostopate lahko tudi do spletne učilnice za geografijo. V njej boste našli vsa navodila za samostojno učenje in druga gradiva. Vanjo se prijaviš preko AAI računa in gesla. Če ti bo uspelo, mi piši na: silva.rakusa@guest.arnes.si . V učilnici boš našel vse, o čemer smo se letos že učili. Ponavljaj Avstralijo, Novo Zelandijo, Oceanijo. Rešuj interaktivne vaje.

Vsi, ki imate pregledano predstavitev, jo lahko naložite v učilnico. Učitelj Drago je izdelal navodila za oddajo naloge, ki jih najdete v naši učilnici. Če vam to ne bo uspelo, pošljite predstavitev in današnjo nalogo po pošti.

V naslednjih urah bomo spoznavali Ameriko. Danes bomo spoznali delitev Amerike, lego in politično razdelitev.

DELITEV AMERIKE

Tvoje delo:

 • Na str. 58 v SDZ preberi rubriko Ali veš.
 • Reši nalogo 1 na naslednji strani.
 • V zvezek napiši vsaj 3 stvari povezane z besedo Amerika.
 • Na zemljevidu Sveta, ali v atlasu določi geografsko lego Amerike.
 • Katero delitev Amerike poznaš?
 • Preberi besedilo in zapiši vse delitve (3) v zvezek.
 • Ob pomoči spleta reši nalogo na str. 61 – Tole je lahko.
 • Primerjaj podatke z Afriko.
 • Opredeli lego Severne Amerike, pokaži oceane, morja, zalive, otoke in polotoke Severne Amerike.
 • Na zemljevidu poišči največje države in največja mesta v Severni Ameriki
 • Poišči slikovno gradivo povezano z Ameriko in ga prilepi v zvezek.
 • Napiši povzetek, miselni vzorec, ali zapis v alinejah o današnji učni snovi.

 

Sedaj imaš prost dostop do vseh Rokusovih gradiv, tudi do i-rokusa.

Še več izveš na naslednji povezavi  v i-učbeniku 8 (str. 84- 87). https://eucbeniki.sio.si/geo8/2580/index.html

 

Če boš imel pri delu težave, mi piši: silva.rakusa@guest.arnes.si

Pazi nase in na druge!

Učiteljica Silva

 

GEOGRAFIJA 8, 23. 3. 2020

Lepo pozdravljen pri učenju geografije.

Danes boš pri pouku geografije nadaljeval s pripravo predstavitve izbrane države Srednje oz. Južne Amerike. Svojo predstavitev države oblikuj v skladu z danimi navodili za pripravo naloge, ki ste jih dobili. Če boš pri delu naletel na težave, se mi oglasi preko e-pošte: silva.rakusa@guest.arnes.si. Na moj mail tudi pošlješ nalogo v pregled, da ti lahko dam povratne informacije.

Če kdo ni uspel pravočasno dobiti pisnih virov, knjižnice pa so sedaj zaprte, lahko izjemoma uporabi samo spletne vire.

Nalogo boš oddal ob koncu tedna, najkasneje do 30. 3. 2020 skupaj z nalogo, ki jo boš dobil v petek. Veliko uspeha pri pripravi predstavitve ti želim.

Do naslednje ure dobro preglej SDZ in reši manjkajoče naloge v njem. Ponavljaj Avstralijo z Oceanijo ter Novo Zelandijo.

Pazi na svoje zdravje!

Lep pozdrav, učiteljica Silva

 

POUK GEOGRAFIJE NA DALJAVO

Pozdravljeni, dragi učenci in starši!

Obveščam vas, da bo naše delo pri geografiji sedaj nekaj časa potekalo preko spletne učilnice za geografijo. V spletno učilnico se boste prijavili preko AAI računa. Učitelj Drago vam je dal uporabniška imena in gesla preko katerega lahko vstopate v spletno učilnico. Ključ za vse učence od 6. do 9. razreda pri geografiji je tomaz. V 1. poglavju, čisto na vrhu boste našli napotke za delo pri pouku geografije na daljavo. Na moj mail silva.rakusa@guest.arnes.si boste pošiljali vaše povratne informacije o opravljenem delu doma, lahko se mi oglasite, če boste imeli  težave pri prijavi.

Pazite na svoje zdravje!

Lep pozdrav od učiteljice Silva Rakuša

 

 

(Skupno 2.806 obiskov, današnjih obiskov 1)