Naša šola je vključena v mednarodni projekt ATS STEM, kjer gre za vrednotenje prečnih veščin na področju naravoslovja, matematike in tehnike. Cilj projekta je, ugotoviti, kako pri učencih na formativen način razvijati prečne veščine z uporabo IKT orodij na temeljih trajnostnega razvoja. V Sloveniji bo pilotni projekt vodil Zavod za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. V projektu sodeluje 17 šol iz Slovenije ter učenci Finske, Irske, Cipra, Švedske, Španije, Belgije, Cipra in Avstrije. Pričetek izvajanja projekta je februar 2019, konec pa marec 2022.
Na naši šoli v projekti ATS Stem sodelujemo člani projektnega tima Irma Murad, Barbara Colnarič, Drago Slavinec, Kristina Hekić, Mateja Munda in Tadeja Vrbnjak Zorman ter učenci in učenke 8. razreda. S temi učenci razvijamo prečni veščini komunikacija in kritično mišljenje, pri čemer je v ospredju argumentiranje, po principih formativnega spremljanja.
Na ta način ustvarjamo pogoje, v katerih lahko učenci gradijo in razvijajo svoje veščine, ki jih bodo lahko uporabili v poklicih prihodnosti.

Zapisala: vodja ŠPT Tadeja V. Zorman

(Skupno 69 obiskov, današnjih obiskov 1)