GEOGRAFIJA 7, 1. 6. 2020

GEOGRAFIJA 7, 25. 5. 2020 IN 27. 5. 2020

GEOGRAFIJA 7 20. 5. 2020

GEOGRAFIJA 7, 18. 5. 2020 

GEOGRAFIJA 7, 13. 5. 2020

GEOGRAFIJA 7 , 11. 5. 2020

GEOGRAFIJA 7, 6. 5. 2020

GEOGRAFIJA 7, UČENJE NA DALJAVO GEO 7, 4. 5. 2020 

GEOGRAFIJA 7,     UČENJE NA DALJAVO GEO 7, 22 4. 2020

 GEOGRAFIJA 7,    UČENJE NA DALJAVO GEO 7, 22. 4. 2020

GEOGRAFIJA 7,      UČENJE NA DALJAVO GEO 7, 20. 4. 2020

GEOGRAFIJA 7,     UČENJE NA DALJAVO GEO 7, 15. 4. 2020

 

GEOGRAFIJA 7, 8. 4. 2020

GOSPODARSTVO AZIJE

Pozdravljeni pri učenju GEO na daljavo.

Današnjo učno snov najdeš v SDZ, str. 122 -124. V zvezek napiši naslov: GOSPODARSTVO AZIJE

Tvoje delo:

 • V zvezek napiši naslov: GOSPODARSTVO AZIJE
 • Naredi povzetek današnje učne snovi.
 • Poglej na svoja oblačila, copate, peresnico in skušaj ugotoviti, kje so bila izdelana. Si kaj posebnega opazil?
 • Katera gospodarska dejavnost (panoga) po tvojem prevladuje v Aziji?
 • Preberi besedilo na str. 122.
 • V i-SDZ, str. 122 si oglej posnetka: Nahraniti svet in Ekstremno življenje – nomadi, povezava: https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO7SDZ-2015&pages=122-123,

Razmisli o tem, kar si videl.

 • Oglej si slike v SDZ, str. 122, 123.
 • V SDZ na 123 preberi prispevek Pridelava riža.
 • Razmisli, iz katerih držav na svetu prihaja največ tehničnih izdelkov (televizorji, radii, računalniki …) in kaj lahko sklepaš iz tega.
 • S katerimi problemi se srečuje azijsko gospodarstvo?
 • Pojasni pojem mali azijski tigri.
 • V SDZ reši naloge: 2 na str. 123

4 na str. 124

Dokaze o učenju, zapisane odgovore, poslikaj in pošlji najpozneje do naslednjega dne na moj mail.  Poskušaj jih oddati še v spletni učilnici. Nalogo skušaj naložiti še v spletni učilnici na povezavi: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=11599 .  Naloži svoj odgovor v Forum novic (obvestila), (nad 1. poglavjem) in kot nalogo (v 1. poglavju):Azija – povzetek. Ti bo uspelo? Če boš imel težave, piši.

 

Več o gospodarstvi v Aziji lahko izveš na naslednji povezavi: http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/azija/gospodarstvo/gospodarstvo.html

https://prezi.com/12d4lhezwxco/gospodarstvo-azije/

 

Pazi nase in na svoje zdravje.

Lep pozdrav, učiteljica Silva

 

 

GEOGRAFIJA 7,   6. 4. 2020

PREBIVALSTVO AZIJE

Pozdravljeni, učenci pri učenju GEO na daljavo. Upam, da ste se že vsi prijavili v e-učilnico preko AAI računa in gesla. Če ti prijava še ni uspela, mi piši na: silva.rakusa@guest.arnes.si.

Današnjo učno snov najdeš v SDZ, str.114 -118, v SDZ i-rokus na povezavi: https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO7SDZ-2015&pages=116-117                                                            

V zvezek napiši naslov: PREBIVALSTVO AZIJE

Tvoje delo:

 • Preberi besedilo o naraščanju prebivalstva na str. 114, podčrtaj ključne besede. V zvezek napiši 2 povedi.
 • Preberi besedilo na str. 115 o načrtovanju družine in reši nalogo 2.
 • Preberi besedilo o gostoti poselitve na str. 115. Analiziraj zemljevid gostote poselitve (str. 116). Pojasni gostoto poselitve. Reši nalogi 3 in 4. – 2 povedi
 • V SDZ na str. 114 si oglej starostne piramide prebivalstva. Kaj lahko iz nje razbereš?
 • Na strani 117 preberi besedilo in karto verstev, katera verstva prevladujejo?-zapis
 • Oglej si kratke filme z razlago (SDZ i-rokus str. 114 – 115: Spodbujanje rasti prebivalstva na Japonskem, Omejevanje naraščanja prebivalstva v Indiji, Prenaseljenost, Pomen infrastrukture).
 • V zvezku naredi kratek zapis, obliko zapisa izberi sam.

Več o Aziji lahko izveš še na naslednji povezavi: http://www.facka.si/gradiva/geo/azija/

in v spletni učilnici:  https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=11599

Vaše zapise poslikajte in mi do jutri pošljite.

Lep pozdrav, učiteljica Silva

 

GEOGRAFIJA 7,  1. 4. 2020

PODNEBJE IN RASTLINSTVO AZIJE

Pozdravljeni, učenci pri učenju GEO na daljavo. Kako ste?

Danes je tretja ura samostojnega učenja o Aziji. Osnovne podatke o Aziji že imaš zapisane v zvezku in jih boš skupaj z današnjo učno snovjo poslikal ter poslal meni v pregled. Lahko učno snov zapisuješ tudi na računalnik, odpreš wordov dokument ter mi zapis pošlješ. Uporabi tisti način, ki je zate lažji. Vsa gradiva za samostojno delo boste našli v spletni učilnici za geografijo. Vanjo se prijaviš preko AAI računa in gesla. Če ti bo uspelo, mi piši na: silva.rakusa@guest.arnes.si .

Do 30. 3. ste oddali predstavitve države. Vpiši se v e učilnico. Ključ za geografijo je tomaz . Poskusi naložiti predstavitev še v spletno učilnico. Na moj mail pošlji tudi svoj zapis o Aziji. (lega, površje, podnebje in rastlinstvo).Naloge pošiljaj sproti. Če imaš težave, mi piši.

Današnjo učno snov najdeš v SDZ, str.110 – 112. V zvezek napiši naslov: PODNEBJE IN RASTLINSTVO AZIJE

Tvoje delo:

 • Ob zemljevidu ugotovi, v katere toplotne pasove sega Azija.
 • Razmisli, kako visoka gorstva vplivajo na podnebje.
 • V učbeniku si oglej tematsko karto tipov podnebja.
 • Oglej si fotografije različnih vrst rastlinstva.
 • Odpri SDZ i-rokus (str. 110 -111) in si oglej videoposnetke: nastanek padavin, tundre in tajge.
 • Snov zapiši v zvezek, lahko je to miselni vzorec, preglednica ali povzetek.
 • V SDZ na str. 112 reši nalogi 2 in3.

Zanimivost: na svetu je 14 osemtisočakov, vsi so v Aziji. Poišči jih na zemljevidu in poimenuj. Zapiši jih v zvezek.

 

Pazi nase in na svoje zdravje.

Lep pozdrav, učiteljica Silva

 

Šola na daljavo Geografija 9 za 1. 4. 2020- klikni na Učenje na daljavo GEO 7, 1. 4. 2020 (1)

GEOGRAFIJA 7,  30. 3. 2020

POVRŠJE AZIJE

Pozdravljeni, učenci v drugem tednu učenja na daljavo.

V zvezek si napisal krajši povzetek in odgovoril na vprašanja v SDZ. Kaj  si našel na spletu o presežnikih (največji, najvišji, najdaljši…) Azije? Nekaj si jih lahko ogledaš na slikah v SDZ i-rokus, str.105.  Danes bomo nadaljevali z učno snovjo o značilnostih površja Azije. V zvezek si najprej napiši nov naslov: Površje Azije.

Nameni učenja:

 • na zemljevidu znam pokazati in poimenovati velike naravnogeografske enote Azije in jih med seboj primerjati,
 • ob pomoči zemljevida opišem površje Azije.

Tvoje delo:

 • Potrebuješ zemljevid Azije (Atlas, zemljevid Svet iz 6. r). Če nimaš nič od omenjenega uporabi zemljevide Azije v SDZ, str. 102-103 in 104 – 105).
 • Preberi besedilo v učbeniku, str. 106 – 107.
 • Ob zemljevidu pokaži polotoke, morja, polotoke, otoke, otočja, ki obdajajo Azijo.
 • Ob pomoči zemljevida ugotovi, kakšno je površje (npr. gorato, uravnano, raznoliko).
 • Na karti poišči uravnana stara gorstva. Razmisli, v čem se razlikujejo od mladih gorovij?
 • Na zemljevidu poišči in poimenuj nekaj večjih rek v Aziji.
 • Na zemljevidu Azije poišči nekaj velikih nižavij, ki so nastala ob njih.
 • Preberi zapis o puščavah. Oglej si videoposnetek i-rokus, SDZ 107 – Kako nastanejo  puščave?
 • Obliko zapisa v zvezek lahko izbereš sam (miselni vzorec, tabela, po alinejah).

Ker so sedaj odprta vsa gradiva, v i-rokusu, rešuj interaktivne naloge.  V  SDZ na str. 108 – 109  reši 1., 2. in 3. nalogo.

Če boš naletel na težave, imel kakšno vprašanje, mi piši:

silva.rakusa@guest.arnes.si.

Poslikaj zapis v  zvezku ali skeniraj in nato pošlji. Da te spomnim, oddaja predstavitve držav je danes, 30. 3. 2020.

Ostani zdrav, enako želim tvojim najbližjim. Upam, da se kmalu vidimo.

Lep pozdrav, učiteljica Silva

 

GEOGRAFIJA 7, 25. 3. 2020

Lepo pozdravljen pri učenju geografije na daljavo.

Prejšnjo uro si nadaljeval s predstavitvijo izbrane države. Če si slučajno izgubil navodila, se mi javi po e-pošti. Nadaljuješ z utrjevanjem znanja pred pisnim ocenjevanjem znanja. V SDZ odgovarjaš na vprašanja pod rubriko Ponovi od strani 48 do 99. Odgovore si zapisuj v zvezek, tako kot smo naredili v prvem ocenjevalnem obdobju. Ko se bomo vrnili v šolo, bomo znanje preverili pisno. Če se boš uspel povezati z i-rokusom, rešuj interaktivne naloge.

Danes bomo nadaljevali z novo učno snovjo: AZIJA

Nameni učenja:

 • znam opredeliti lego Azije in jo primerjati z ostalimi celinami,
 • na zemljevidu znam pokazati meje Azije na severu, jugu, vzhodu in zahodu,
 • primerjam velikost Azije z ostalimi celinami,
 • s pomočjo zemljevida znam poimenovati oceane in morja, ki obdajajo Azijo, večje polotoke, otoke in zalive.

Tvoje delo:

 • Zapiši naslov v zvezek.
 • V zvezek napiši vse, kar že veš o Aziji.
 • Odpri SDZ na strani 102 in reši Tole je lahko. Pomagaj si s spletom.
 • Oglej si fotografije v i-rokusu, ki prikazujejo nekaj presežnikov v Aziji.
 • Ob pomoči zemljevida v atlasu (ali zemljevida v SDZ) poišči meje Azije na vzhodu, zahodu, jugu in severu.
 • Ob zemljevidu določi, kje poteka meja z Evropo.
 • Primerjaj osebno izkaznico Azije z Evropo.
 • Zapiši kratek povzetek v zvezek.
 • Odgovori na vprašanja pod rubriko ponovi. Odgovore zapiši v zvezek.

Ob pomoči literature in spleta napiši seznam najmanj treh presežnikov značilnih za Azijo.

Pa še ena naloga, ki je povezana z nedeljo. Verjetno ste tudi pri vas zgodaj zjutraj začutili potres, ki je imel svoj epicenter v bližini hrvaškega glavnega mesta.

Na kratko napiši v zvezek, kako si ti čutil potres.

Vsa gradiva za učenje boste našli v spletni učilnici za geografijo, dala pa jih bom tudi na spletno stran šole. Če boste imeli težave ali nimate gesla, se obrnite na učitelja Draga. Ključ za geografijo je tomaz .

Veliko uspeha pri učenju geografije ti želim.  Pazi nase!

Lep pozdrav, učiteljica Silva

 

GEOGRAFIJA 7, 23. 3. 2020

Lepo pozdravljen pri učenju geografije.

Pošiljam  ti navodila za samostojno delo.  Danes boš pri pouku geografije nadaljeval s pripravo predstavitve izbrane države v Aziji. Svojo predstavitev države oblikuj v skladu z danimi navodili za pripravo naloge, ki ste jih dobili. Če boš pri delu naletel na težave, se mi oglasi preko e-pošte: silva.rakusa@guest.arnes.si. Na moj mail tudi pošlješ nalogo v pregled, da ti lahko dam povratne informacije. Če si slučajno  izgubil navodila, jih lahko najdeš v spletni učilnici.

Če kdo ni uspel pravočasno dobiti pisnih virov, knjižnice pa so sedaj zaprte, lahko izjemoma uporabi samo spletne vire. Veliko uspeha pri predstavitvi države ti želim.

Nalogo boš oddal ob koncu tedna, najpozneje do ponedeljka 30. 3. 2020 skupaj z nalogo, ki jo boš dobil naslednjo uro, v sredo.

Do naslednje ure dobro preglej SDZ in reši vse manjkajoče naloge v njem. Ponavljaj za pisno ocenjevanje znanja.

Pazi nase in na svoje najbližje!

Lep pozdrav, učiteljica Silva

 

POUK GEOGRAFIJE NA DALJAVO

Pozdravljeni, dragi učenci in starši!

Obveščam vas, da bo naše delo pri geografiji sedaj nekaj časa potekalo preko spletne učilnice za geografijo. V spletno učilnico se boste prijavili preko AAI računa. Učitelj Drago vam je dal uporabniška imena in gesla preko katerega lahko vstopate v spletno učilnico. Ključ za vse učence od 6. do 9. razreda pri geografiji je tomaz. V 1. poglavju, čisto na vrhu boste našli napotke za delo pri pouku geografije na daljavo. Na moj mail silva.rakusa@guest.arnes.si boste pošiljali vaše povratne informacije o opravljenem delu doma, lahko se mi oglasite, če boste imeli  težave pri prijavi.

Pazite na svoje zdravje!

Lep pozdrav od učiteljice Silva Rakuša

(Skupno 2.408 obiskov, današnjih obiskov 1)