Šolska prehrana

Na šoli so organizirani naslednji obroki: zajtrk, dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica. Posamezni obrok so starši za odsotnega učenca dolžni pravočasno odjaviti, in sicer do 8. ure. V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. Dnevna kosila se naročijo en dan prej pri tajnici osebno ali po telefonu.

Organizatorka šolske prehrane je Barbara Colnarič, ki pripravlja jedilnike, vodi izvajanje dejavnosti po sistemu HACCP, načrtuje in daje predloge za kulturno prehranjevanje učencev, seznanja učence, starše in učitelje z elementi zdrave prehrane, sodeluje s šolsko zdravstveno službo, opravlja druga dela po dogovoru z ravnateljico.

V tem šolskem letu bomo na področju prehrane z učenci izvajali:

  • promocijske in izobraževalne dejavnosti v okviru projekta Shema šolskega sadja (skozi celo šolsko leto).
  • Tradicionalen slovenski zajtrk.

V letošnjem šolskem letu je prioritetni cilj vključevanje lokalno pridelane hrane, omejevanje sladkorja in soli, uporaba kvalitetnih maščob ter vključevanja več zelenjave.

O prehrani na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Šolska shema sadja, zelenjave in mleka | GOV.SI

ŠOLSKA SHEMA

Naša šola je vključena v mednarodni projekt Šolska shema (ŠS), v sklopu katerega, razdeljujemo brezplačne dodatne obroke sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov, vsem učencem na šoli. Vrste sadja in zelenjave, ki jih razdeljujemo, so prilagojene glede na sezono. Poudariti je potrebno, da živilom iz šolske sheme ne sme biti dodan sladkor, sol in drugi dodatki. Hkrati z razdeljevanjem živil iz šolske sheme potekajo tudi različne izobraževalne aktivnosti, kot so kuharske delavnice, učne ure o zdravi prehrani…

Šolska shema je promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU. Namen tega ukrepa je spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih, ki prav tako povečuje tveganje za nastanek številnih kroničnih bolezni sodobnega časa.

Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku vsakega posameznika. Prav tako je potrebno otoke in mladostnike spodbuditi k uživanju mleka in mlečnih izdelkov, ki nimajo dodanega sladkorja, umetnih sladil, barvil in drugih dodatkov. Neustrezno prehranjevanje že v otroški in mladostniški dobi predstavlja prispevek k tveganju za nastanek nekaterih kroničnih bolezni v kasnejšem življenjskem obdobju, kot so diabetes tipa II., srčno-žilne bolezni in nekatere vrste raka. Posledice neustrezne prehrane se lahko tudi izrazijo v boleznih pomanjkanja posameznih hranil, podhranjenosti ali prekomerni hranjenosti.

S tem projektom se podpira tudi lokalnega kmeta, krajša transportne poti, zaužita živila pa so bolj sveža in posledično vsebujejo tudi več hranilnih snovi in so manj obdelana s kemičnimi snovmi, ki podaljšujejo obstojnost živil.

Povezava na spletno stran Šolske sheme:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/izvajanje-solske-sheme/

SPREMLJANJE ŠOLSKE PREHRANE

Analiza ankete o zadovoljstvu učencev s šolsko prehrano, začetek 2022

Organizatorka šolske prehrane,

Barbara Colnarič

(Skupno 915 obiskov, današnjih obiskov 1)