Erasmus + je program, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. Program: Sofinanciranje v okviru programa Unije Erasmus+, Razpis Erasmus+ 2021, Ključni ukrep 1, akcija Mobilnost osebja in učencev v splošnem šolskem izobraževanju za neakreditirane institucije

Številka projekta: 2021-1-SI01-KA122-SCH-000013874

Financiranje: nepovratna sredstva

Vsebina projekta je vezana na pripravo in izvedbo dejavnosti izven učilnice. Zajeta so vsa predmetna področja. Vključuje tudi ukrep mobilnosti skupine učencev v tujino. Pričakuje se večja motiviranost za učenje.

Pričetek projekta: 1. 9. 2021

Aktivnosti projekta:

  • Izvedena mobilnost v Beograd.
  • Nabor dejavnosti za izvajanje pouka izven učilnice.
  • Načrtovanje učilnice na prostem.

Aktivnosti projekta, za katere so bila dodeljena nepovratna sredstva, so načrtovana in izvedena v skladu s pravili iz Vodnika za prijavitelje Erasmus+. Dokumentacija se hrani v pisni obliki v tajništvu šole.

(Skupno 85 obiskov, današnjih obiskov 1)