Hišni red šolske knjižnice

ČLANSTVO

Člani knjižnice so vsi učenci in delavci šole. Ob vpisu prejmejo uporabniki člansko izkaznico, s katero si izposojajo gradivo. Članarine ni.

 IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Uporabniki knjižnice si lahko izposodijo knjige na dom  ali pa v čitalnici. Gradivo imajo lahko člani knjižnice doma izposojeno 15 dni, po potrebi lahko ta rok tudi podaljšajo. Neknjižno in čitalniško gradivo je namenjeno za uporabo pri pouku, zato si ga je možno izposoditi samo v čitalnici. Referenčnega gradiva se ne izposoja na dom. Učenci 9. razredov morajo vrniti knjižno gradivo do 1. junija.

ODNOS DO KNJIŽNEGA GRADIVA

S knjižnim gradivom morajo uporabniki skrbno ravnati. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo mora uporabnik nadomestiti z novim ali po vsebini enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko.

 UPORABA RAČUNALNIKA

Uporabnikom je dovoljena uporaba računalnika v prisotnosti knjižničarke. Računalnik se sme uporabljati izključno za šolsko delo. Pri računalniku je lahko le en uporabnik (izjema je, če se dela naloga v parih ali skupinah). Prepovedana je uporaba  spletnih socialnih omrežij, igric, obiskovanje spornih strani na internetu, vnašanje osebnih podatkov in nakupovanje. Prav tako je prepovedano brisanje nameščenih programov, nameščanje programov in uničevanje strojne opreme.

Knjižnični red

V čitalnici:

  • berem,
  • se učim,
  • pišem naloge,
  • pripravljam referate, seminarske naloge,
  • se tiho pogovarjam.

 V knjižnici:

  • ne jem in ne pijem,
  • se ne lovim in ne skrivam,
  • ne vpijem.
  • ne trgam in uničujem knjig,
  • ne uporabljam mobilnega telefona.

S takšnim početjem motim druge, zato me knjižničarka enkrat opozori, pri drugem opozorilu pa moram za ta dan zapustiti knjižnico. Vsaka knjiga na polici ima svoje mesto, zato pazim, da jo vrnem tja, kamor spada. Kadar iščem knjigo zase, pospravim polico za seboj. Če ne vem, kam sodi knjiga, jo odložim na polico pri računalniku.

(Skupno 385 obiskov, današnjih obiskov 1)