Osnovna šola Sveti Tomaž

Sveti Tomaž 11

2258 Sveti Tomaž

 

IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 (nabavijo starši)

  1. RAZRED
naziv predmet
P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino, II. izdaja, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Slovenščina
J. Skela: TOUCHSTONE 6 NEW, delovni zvezek za angleščino, založba ZO, količina: 1 Angleščina
H. Verdev: RAZISKUJEM ZEMLJO 6 – NOVO POTOVANJE, delovni zvezek za geografijo, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Geografija
I. Tomažič. S. Žigon, P. Š. Kavčič: NARAVOSLOVJE 6, samostojni delovni zvezek s poskusi, založba MKZ, količina: 1 Naravoslovje
D. Kobal Černe: PRAVA TEHNIKA 6, delovni listi s praktičnim gradivom, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Tehnika in tehnologija
ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, količina: 1 Slovenščina
ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, mali karo, količina: 1 Matematika
SVINČNIK, trdota HB, količina: 1 Matematika
KEMIČNI SVINČNIK, rdeč, količina: 1 Matematika
RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1 Matematika
ŠESTILO, količina: 1 Matematika
RADIRKA, količina: 1 Matematika
ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, količina: 1 Angleščina
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Geografija
prevod dr. K. Natek: ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, prenova 2020, založba MKZ, količina: 1 Geografija- priporočilo za učenje doma, uporabno do 9.r. V šoli bodo uporabljali šolske.
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Zgodovina
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Naravoslovje
ZVEZEK za gospodinjstvo iz 5.r Gospodinjstvo
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo, količina: 1 Tehnika in tehnologija
TEHNIČNI SVINČNIK, količina: 1 Tehnika in tehnologija
KOMPLET RAVNIL, 2 trikotnika + geo + ravnilo 30 cm, količina: 1 Tehnika in tehnologija
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Likovna umetnost
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Glasbena umetnost

 

(Skupno 363 obiskov, današnjih obiskov 1)