Osnovna šola Sveti Tomaž

Seznam delovnih zvezkov, potrebščin in ostalih učnih gradiv

za šolsko leto 2020/2021 za 9. razred

DELOVNI ZVEZKI po izboru učiteljev – nabavite sami

Količina Naziv EAN Založba Cena
1 P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 9, samostojni delovni zvezek za slovenščino, II. izdaja 9789612717865 ROKUS-KLETT 17,35
1 V. Klokočovnik, M. Starčič Erjavec: DOTIK ŽIVLJENJA 9, samostojni delovni zvezek za biologijo 9789612920173 ROKUS-KLETT 14,50
1 H. Verdev: RAZISKUJEM SLOVENIJO 9, samostojni delovni zvezek za geografijo 3831075925649, 9789612716592 ROKUS-KLETT 11,50
1 M. Levy, D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 4, delovni zvezek za angleščino, slovenska izdaja 9789612095666 ROKUS-KLETT 14,90
1 S. Žigon, M. Pintarič, A. Jagodic: FIZIKA 9, samostojni delovni zvezek s poskusi 9789610144649 MKZ 12,90
1 TOPOGRAFSKI IN NEMI ZEMLJEVID SLOVENIJE 1:475 000, plastificiran, s flomastrom in gobico 3830064620350 AJDA 5,90
      Skupaj: 77,05

 

POTREBŠČINE po izboru učiteljev – nabavite sami

Količina Naziv Predmet    
5 ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti TJA, GEO, ZGO, BIO, GUM    
1 ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo FIZ    
1 ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti SLJ    
1 ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, mali karo MAT    
1 SVINČNIK, trdota HB MAT    
1 KEMIČNI SVINČNIK, rdeč MAT    
1 RAVNILO GEOTRIKOTNIK MAT    
1 ŠESTILO, kakovostno, kovinsko MAT    
1 RADIRKA MAT    

Potrebščin, ki jih učenec že ima, ne nabavljajte novih, naj jih uporabi tudi v naslednjem šolskem letu.

Zvezki, ki niso zapolnjeni, jih učenec prenese v naslednje šolsko leto.

(Skupno 70 obiskov, današnjih obiskov 1)