Naravoslovni dnevi
29.9.2017 Biotska pestrost, Mozirski Gaj
17.11.2017 Tradicionalni slovenski zajtrk
December 2017 Genetika
Kulturni dnevi
14. 12. 2015 Stare šege in navade
6. 1. 2016 Obisk gledališča, Maribor
20. 4. 2015 Srednjeveška arhitektura, Ljubljana
Športni dnevi
4. 9. 2017 Pohod, plavanje
29. 9. 2017 Življenje v naravi
17. 1. 2018 Zimski športi
26. 4. 2018 Atletski mnogoboj
14. 6. 2018 Igre z žogo
Tehniški dnevi
26. 1. 2018 Izdelava pustnih mask
13. 2. 2018 Pust
9. 3. 2018 Google Sketchup
8. 6. 2018 Izdelki iz papirja
EKSKURZIJA
25.4.2018 Sela, Muzej premogovništva, Logarska dolina