GEOGRAFIJA 9, 27. 3. 2020

Lepo pozdravljen pri učenju geografije na daljavo.

Prejšnjo uro si nadaljeval s predstavitvijo izbrane pokrajine v Sloveniji. Nalogo je treba oddati do 30. 3. 2020, nekateri ste jih že poslali v predogled. Povzetek današnje učne snovi slikaj in pošlji na moj mail: silva.rakusa@guest.arnes.si

Predstavitev pokrajine lahko naložite v spletno učilnico za geografijo. Učitelj Drago je pripravil navodila. Ste se vsi uspeli prijaviti vanjo? Če imate težave, se obrnite na učitelja Draga. Nadaljujemo z Alpskimi pokrajinami Slovenije. Preglej svoj zapis v zvezku, po potrebi ga dopolni. Zapisal si:

Naravnogeografske značilnosti

 • Lego,
 • Delitev,
 • Površje (gorovja, doline, planote),
 • Kamninsko zgradbo
 • Podnebje,
 • Rastlinstvo – (ponovi rastlinske pasove v Alpah)

Družbenogeografske značilnosti

 • Poselitev
 • Gospodarske dejavnosti

Danes bomo nadaljevali z novo učno snovjo: VARSTVO NARAVE

Nameni učenja:

 • opišem primer ohranjanja naravne in kulturne dediščine,
 • na zemljevidu pokažem narodni in regijske parke v Sloveniji,
 • znam pojasniti pomen ustanavljanja zavarovanjih območij,
 • razume sonaravni razvoj ter odgovornost za ohranjanje ugodnih življenjskih razmer za prihodnje generacije.

 

Tvoje delo:

 • Napiš naslov v zvezek
 • Na spodnji spletni povezavi si poglej filmTriglavski narodni park. https://www.youtube.com/watch?v=2XyttCVIdWo
 • V SDZ reši nalogo na str. 98.
 • Preberi besedilo v SDZ str. 96-97
 • Napiši kratek povzetek prebranega, lahko tudi miselni vzorec.
 • V SDZ, str. 98 reši nalogo, str. 98.
 • Odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek.
 • Kdaj je bil v Sloveniji sprejet zakon o ohranjanju narave?
 • Kaj je NATURA 2000?
 • Opiši Triglavski narodni park.

Veliko uspeha pri učenju geografije ti želim.  Pazi nase!

Lep pozdrav, učiteljica Silva

 

GEOGRAFIJA 9, 25. 3. 2020

 1. RAZRED

Lepo pozdravljen pri 1. uri  učenju geografije na daljavo. Upam, da ste vsi zdravi.

Danes boš pri pouku geografije nadaljeval s pripravo predstavitve izbrane regije v Sloveniji. Svojo predstavitev pokrajine oblikuj v skladu z danimi navodili za pripravo naloge, ki ste jih dobili. Če boš pri delu naletel na težave, se mi oglasi preko e-pošte: silva.rakusa@guest.arnes.si. Na moj mail tudi pošlješ nalogo v pregled, da ti lahko dam povratne informacije.

Če kdo ni uspel pravočasno dobiti pisnih virov, knjižnice pa so sedaj zaprte, lahko izjemoma uporabi samo spletne vire. Vsa gradiva  za učenje boste našli v spletni učilnici za geografijo, dala pa jih bom tudi na spletno stran šole. Če boste imeli težave ali nimate gesla, se obrnite na učitelja Draga. Ključ za geografijo je tomaz .

Nalogo boš oddal ob koncu tedna, rok za oddajo  je 30. 3. 2020.

Veliko uspeha pri pripravi predstavitve ti želim. Pazi nase in na svoje zdravje!

Lep pozdrav, učiteljica Silva

 

POUK GEOGRAFIJE NA DALJAVO

Pozdravljeni, dragi učenci in starši!

Obveščam vas, da bo naše delo pri geografiji sedaj nekaj časa potekalo preko spletne učilnice za geografijo. V spletno učilnico se boste prijavili preko AAI računa. Učitelj Drago vam je dal uporabniška imena in gesla preko katerega lahko vstopate v spletno učilnico. Ključ za vse učence od 6. do 9. razreda pri geografiji je tomaz. V 1. poglavju, čisto na vrhu boste našli napotke za delo pri pouku geografije na daljavo. Na moj mail silva.rakusa@guest.arnes.si boste pošiljali vaše povratne informacije o opravljenem delu doma, lahko se mi oglasite, če boste imeli  težave pri prijavi.

Pazite na svoje zdravje!

Lep pozdrav od učiteljice Silva Rakuša

(Skupno 41 obiskov, današnjih obiskov 1)