VIZIJA: (P)OSTANIMO ODGOVORNI LJUDJE
Učence želimo pripraviti na življenje, da bodo odgovorne osebe do sebe, družbe in okolja, v katerem živimo.

VREDNOTE:

 • ZNANJE,
 • ODGOVORNOST,
 • SPOŠTOVANJE,
 • UČNE IN DELOVNE NAVADE.

NAČELA:

 • SODELOVANJE MED UČENCI, STARŠI IN UČITELJI,
 • ENAKE MOŽNOSTI ZA VSE UČENCE (isti cilji – različne poti),
 • SKUPNO REŠEVANJE TEŽAV,
 • ZAUPANJE in ZAUPNOST.

POSLANSTVO nas strokovnih delavcev je vzgojiti in izobraziti učenca,

 • ki bo čustveno stabilen in zadovoljen s sabo in drugimi,
 • ki bo pripravljen za nadaljnje izobraževanje,
 • ki mu bo omogočalo neodvisno, učinkovito in ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem,
 • ki bo imel razvit čut pripadnosti svoji kulturni tradiciji, kljub globalizaciji sveta, in
 • ki bo samostojen, ustvarjalen in kritičen ter odgovoren posameznik.

TEMELJNA USMERITEV ŠOLE

Podlaga za oblikovanje prednostne naloge v šolskem letu 2015/16 je Razvojni načrt.    Razvojni načrt šole je izhodiščni dokument, v katerem smo oblikovali okvirne cilje, ki jih na naši šoli želimo doseči v obdobju petih let, in sicer od leta 2013/14 do 2017/18. Izhajali smo iz štirih področij: vzgojno-izobraževalni proces, zadovoljstvo udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu, razvoj zaposlenih in materialni pogoji. Globalni cilji, ki so zapisani v obstoječem Razvojnem načrtu, so:

 • Dvigniti kakovost pedagoškega procesa z vključevanjem učinkovitih didaktičnih strategij.
 • Dvigniti raven zadovoljstva učencev, staršev, strokovnih delavcev.
 • Izboljšati materialne pogoje.
 • Oblikovati individualni načrt profesionalnega razvoja strokovnih delavcev.

V šolskem letu 2015/2016 se nadaljujeta prednostni nalogi:

 • kvaliteten pouk – pri pouku uporabljati različne didaktične sisteme in dejavnosti. Izboljšati znanje učencev.
 • aktivna vloga učenca pri pouku – izboljšati raven znanja učencev.

Razvijati želimo strategije za doseganje ciljev in vrednot, na katerih temelji vzgojno delovanje naše šole (ZNANJE, ODGOVORNOST, SPOŠTOVANJE, UČNE IN DELOVNE NAVADE). V želji, da bi resnično dvignili kvaliteto pouka, bomo sodelovali v mreži šol s skupno razvojno nalogo. Podatki so zajeti v tabeli

Razvojna naloga Tim Nosilec
Dvig ravni znanja in bralna pismenost Irma Murad Zavod za šolstvo
Milena Korpar Majcen
Pepca Kupčič
Zvonka Lalić
Tanja Hebar
Mateja Munda

 

(Skupno 110 obiskov, današnjih obiskov 1)