SKUPNI RODITELJSKI SESTANKI

1. roditeljski sestanek 19. 9. 2019
2. roditeljski sestanek marec 2020 (Svetovalni center)


RAZREDNI RODITELJSKI SESTANKI

  • 2-3 v šolskem letu – v skladu z letnim delovnim načrtom razrednikov,
  • primerno sodelovanje in vključevanje učencev – programi, pogovori….

Nosilci: razredniki, svetovalna delavka, gostje

POGOVORNE URE ZA STARŠE:

  • v skladu z urnikom razrednika,
  • prisotni vsi pedagoški delavci,
  • prisotna tudi ravnateljica – možnost individualnih pogovorov – pohvale, predlogi, pritožbe,
  • prisotna svetovalna delavka.

       POGOVORNE URE ZA STARŠE – ČETRTEK OD 17. DO 18. URE

Oktober

17. 10. 2019
November 28. 11. 2019 (skupno srečanje)
Februar 20. 2. 2020
Marec 19. 3. 2020
April 16. 4. 2020
Maj

21. 5. 2020

 Priporočilo: Pogovorne ure se lahko skupaj s starši udeleži tudi učenec.

 

INDIVIDUALNE POGOVORNE URE ZA STARŠE, UČENCE

Strokovni delavci v svojem urniku določijo individualne pogovorne ure za starše.

Urnik pogovornih ur:

STROKOVNI DELAVEC POGOVORNA URA
Štefanija Šalamija četrtek, 0. ura
Milena Korpar Majcen četrtek, 0. ura
Marija Lorenčič sreda, 0. ura
Pepca Kupčič sreda, 4. ura
Zdravko Majcen četrtek, 2. ura
Zvonka Lalić četrtek, 1. ura
Drago Slavinec sreda, 0. ura
Herman Prejac ponedeljek, 2. ura
Mateja Munda torek, 4. ura
Tanja Hebar četrtek, 2. ura
Silva Rakuša ponedeljek, 2. ura
Kristina Hekić četrtek, 0. ura
Barbara Colnarič sreda, 2. ura
Zdenka Šafarič četrtek, 4. ura
Tadeja Vrbnjak Zorman ponedeljek, 2. ura
Marko Lalić petek, 1. ura
Aleksandra Kelemina Plemenič petek, 2. ura
Nataša Šuen po dogovoru
Mojca Ritlop, specialna pedagoginja po dogovoru
David Vrbančič o dogovoru
Barbara Kirič, logopedinja/ od 1. 10. 2019: Eva Lorenčič, specialna pedagoginja po dogovoru
Irma Murad vsak dan od 7.30 do 8.00

 Učitelj v svojem individualnem letnem načrtu opredeli eno uro v tednu (pred ali po pouku), ko se učenci z njim dogovarjajo za individualna srečanja.

 

(Skupno 457 obiskov, današnjih obiskov 1)