Računovodkinja

Romana Pukšič

E-mail: romana.puksic@guest.arnes.si

 

Poslovna sekretarka

Silva Slavinec

E-mail: silva.slavinec@guest.arnes.si