Upravljanje Osnovne šole Sveti Tomaž

Šolo upravlja ravnateljica in Svet šole.  Ravnateljica je Irma Murad. Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga:

Predstavniki ustanovitelja Občine Sveti Tomaž Zinka Hartman zinka.hartman@sv-tomaz.si
Irena Slana
Ivana Reihss
Predstavnice staršev Saša Voršič sasa.vidovic@gmail.com
Andreja Fridman Vidovič andreja.fridman@gmail.com
Andrej Hebar
Predstavnice OŠ Sveti Tomaž Zdenka Šafarič (predsednica) zdenka.safaric@ostomaz.si
Drago Slavinec drago.slavinec@ostomaz.si
Maja Žnidarič maja.znidaric@ostomaz.si
Mateja Munda mateja.munda@ostomaz.si
Valerija Gregorin valerija.gregorin@vrtecostomaz.si

Predstavnike staršev v Svet šole voli Svet staršev, ki je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega posameznega oddelka šole in vrtca in je organiziran za uresničevanje interesov staršev v šoli in v vrtcu. Svet staršev in Svet šole bosta delovala v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi predpisi, Pravili šole in Poslovnikom Sveta šole. Pristojnosti sveta šole opredeljuje 48. člen Zakona o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju.

Nekaj najpomembnejših nalog iz pristojnosti Sveta šole:

  • obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta,
  • obravnava analize vzgojno – izobraževalnega dela,
  • spremljanje rezultatov projektov in ostalih oblik dela,
  • obravnava realizacije izvajanja Letnega delovnega načrta šole,
  • obravnava in sprejem letnega poročila z zaključnim računom,
  • ocenjevanje dela ravnateljice,
  • ostala tekoča problematika.
(Skupno 156 obiskov, današnjih obiskov 1)