5. RAZRED   6. RAZRED
Naravoslovni dnevi Naravoslovni dnevi
17. 11. 2017 Tradicionalni slovenski zajtrk 16. 11. 2018 Tradicionalni slovenski zajtrk
Januar 2018 Zdrava prehrana Oktober 2018 Duševno zdravje
Junij 2018 Primorske rastline 14.1.2019 Šola v naravi, osebna higiena
       
Kulturni dnevi   Kulturni dnevi
20. 9. 2017 Pikin festival, Velenje Celo leto Šolske kulturne prireditve
Celo leto Šolske kulturne prireditve 11. 10. 2018 Obisk gledališča Ptuj
10. 2. 2017 Pust 16. 2. 2019 Šolski koncert
       
Športni dnevi Športni dnevi
4. 9. 2017 Pohod 4. 9. 2018 Pohod, plavanje
Oktober 2017 Kros in evakuacija 15. 1. 2019 Zimski športi
Maj 2018 Atletski mnogoboj 16.1.2019 Šola v naravi – smučanje
Junij 2018 Plavanje 11. 5. 2019 Atletski mnogoboj
Junij 2018 Pohod 13. 6. 2019 Igre z žogo
       
Tehniški dnevi Tehniški dnevi
November 2015 Vrečka za copate 11. 2. 2018 Izdelava pustnih mask
December 2015 Babice in dedki so mi povedali 2. 3. 2018 Pust
Februar 2016 Izdelovanje pustnih   mask 17.1.2019 (ŠVN) Moja čudovita naprava v letu 2050
Maj 2016 Konstruiranje modelov z različnimi gonili 14. 3. 2018 Les je lep
EKSKURZIJA EKSKURZIJA
Junij 2016 Primorska, Kras 18.1.2019, Predalpske pokrajine