Ob 100. obletnici izida prve izvirne slovenske slikanice Frana Levstika Martin Krpan z ilustracijami Hinka Smrekarja sem pripravila razstavo najlepših slovenskih slikanic v šolski knjižnici.
Slikanica je zvrst mladinske književnosti, v kateri se večinoma prepletata in dopolnjujeta besedilo in ilustracija. Namenjena je otrokom v predbralnem in začetnemu bralnemu obdobju. Tradicija slikanic sega v 18. in 19. stoletje. Svetovni razmah je doživela v 20. stoletju, predvsem po drugi svetovni vojni.
Na Slovenskem so prve tekstovno in likovno izvirne slikanice nastale v tridesetih letih 20. stoletja.
Po drugi svetovni vojni pa so začele izhajati v številnih posebnih knjižnih zbirkah.
Na Slovenskem se pojavljajo slikanice 3 zahtevnostnih stopenj (leporello, slikanice s kartonskimi listi in slikanice kot prava knjiga s tankimi listi).
Slovenska slikanica se je uveljavila tudi v svetu, in sicer v koprodukcijskih izdajah ter na mednarodnih knjižnih sejmih in razstavah knjižne ilustracije. Od šestdesetih let dalje je za ilustracije prejela več mednarodnih nagrad.
Učenci so ob odprtju razstave razmišljali o pomenu knjige v njihovem zgodnjem obdobju, se spominjali, kaj so že prebrali in ob ilustracijah ugotavljali, katera je knjiga, ki bi jo zaradi privlačnosti ilustracije takoj vzeli v roke.

Knjižničarka
Marija Lorenčič