Šolsko tekmovanje iz vesele šole bo 14. 3. 2018, če pa bo stavka pa 13. 3. 2018.