Podrobnosti dogodka

 • Datum:

Koledar tekmovanj

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2019 / 2020 potekala:

Stopnja Datum in čas pričetka
Šolsko tekmovanje sreda, 5. februar 2020 ob 13.00
Področno tekmovanje petek, 27. marec 2020 ob 14.00
Državno tekmovanje sobota, 9. maj 2020 ob 10.00

Pred prijavo na šolsko tekmovanje je nujno potrebno od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika zaradi zahteve Ministrstva za šolstvo in šport po obliki in podatkih javne objave dosežkov in zahtev Zakona o varstvu osebnih podatkov pridobiti pisno soglasje z javno objavo dosežkov. Na naših spletnih straneh bodo sicer vidni le dosežki državnega tekmovanja, vendar je javna objava tudi objava na šolski oglasni deski ali v biltenu. Če zakoniti zastopnik učenca s tem ne soglaša, se učenec tekmovanja ne more udeležiti.

Področno tekmovanje

Področno tekmovanje za srebrna Stefanova priznanja bo 27. 3. 2020 ob 14.00 v naslednjih krajih:

Mariborska regija II OŠ Franceta Prešerna, Maribor Andrej Juder

Vsebinski program tekmovanja osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja

8. razred:

Na vsaki posamezni ravni tekmovanja bosta največ dve nalogi izbirnega tipa iz fizikalnih vsebin Naravoslovja 7. Pričakujemo starostni stopnji primerno naravoslovno pismenost in razgledanost ter razumevanje osnovnih fizikalnih konceptov.

ŠOLSKO TEKMOVANJE:

Na šolskem tekmovanju bo 5 nalog izbirnega tipa in 2 besedilni nalogi. Učna snov:

 • fizikalne vsebine Naravoslovja 7,
 • merjenje (čas, dolžina ploščina, prostornina, masa, gostota),
 • gostota*,
 • svetloba (vse razen izbirnih vsebin),
 • enakomerno gibanje,
 • sile (vse razen sestavljanja nevzporednih sil in razstavljanja sil)**.

GOSTOTA: v učnem načrtu predmeta Naravoslovje in tehnika za 4. in 5. razred OŠ najdemo med obveznimi vsebinami tudi pojem gostota. Npr, konkretni cilj je, “razloži pojem gostota (snovi)”. V primeru, da se na šolskem tekmovanju znajde naloga, v kateri se uporabi pojem gostota (snovi), bo pojem tudi vpeljan.

** VZPOREDNE SILE: čeprav je škripec orodje, s katerim se učenci spoznajo šele v 9. razredu, je možno, da se že v osmem razredu na tekmovanju pojavi naloga, kjer nastopajo škripci – a le statični (ni premikov in ni dela).

PODROČNO TEKMOVANJE:

Na področnem tekmovanju bo 5 nalog izbirnega tipa in 2-3 besedilne naloge. Učna snov:

 • vse vsebine šolskega tekmovanja,
 • vse izbirne vsebine pri svetlobi,
 • vse vsebine (tudi izbirne) pri silah,
 • statika z navori, kjer sta sila in ročica med seboj pravokotni***.

*** NAVOR: v učnem načrtu predmeta Naravoslovje in tehnika za 4. in 5. razred OŠ najdemo med operativnimi cilji za obvezne vsebine tudi te: vzpostaviti ravnovesje na gugalnici prevesnici, izdelati model in ga skicirati, uporabiti princip gugalnice pri dvigovanju bremen in uporabljati različno dolge ročice, prikazati primere, kjer je uporabljen princip vzvoda (ki olajša fizikalno delo). Če bo med nalogami naloga iz statike, kjer bi bilo treba za določanje ravnovesja upoštevati tudi ravnovesje navorov, bo navor primerno vpeljan.

Področno tekmovanje, fleksibilni predmetnik:

 • enako, kot za vse ostale, ker je datum tekmovanja kasnejši kot v prejšnjih letih.

DRŽAVNO TEKMOVANJE:

Na državnem tekmovanju učenci rešujejo teoretične naloge (80 minut) in eno eksperimentalno nalogo (80 minut). Učna snov:

 • vse vsebine področnega tekmovanja,
 • tlak,
 • vesolje (naloga izbirnega tipa).
 • Nova snov: če bo v posamezno nalogo vključena snov, ki običajno ni obravnavana pri pouku, bo primerno vpeljana in razložena.

9. razred:

V poštev pride vsa snov lanskega osmega razreda, navedena tudi v letošnjem razpisu, dodatno pa velja še:

ŠOLSKO TEKMOVANJE:

Na šolskem tekmovanju bo 5 nalog izbirnega tipa in 2 besedilni nalogi. Učna snov:

 • vzgon,
 • gibanje in 2. Newtonov zakon,
 • delo in energija.

Vsaj ena od nalog izbirnega tipa in ena od besedilnih nalog bo verjetno vključevala vzgon.

PODROČNO TEKMOVANJE:

Na področnem tekmovanju bo 5 nalog izbirnega tipa in 2-3 besedilne naloge. Učna snov:

 • vse vsebine šolskega tekmovanja,
 • toplota in notranja energija.

Področno tekmovanje, fleksibilni predmetnik:

 • enako, kot za vse ostale, ker je datum tekmovanja kasnejši kot v prejšnjih letih.

DRŽAVNO TEKMOVANJE:

Na državnem tekmovanju učenci rešujejo teoretične naloge (80 minut) in eno eksperimentalno nalogo (80 minut). Učna snov:

 • vse vsebine področnega tekmovanja,
 • elektrika (električni tok, naboj, napetost, zaporedne in vzporedne vezave, električno delo in moč, električne sile).
 • Nova snov: če bo v posamezno nalogo vključena snov, ki običajno ni obravnavana pri pouku, bo primerno vpeljana in razložena.
(Skupno 50 obiskov, današnjih obiskov 1)